ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

13237871_1155197604519953_1563381102828777327_nZ głębokim żalem łączymy się w smutku po śmierci umiłowanego Arcypasterza, JE Ks. Arcybiskupa Piotra Malczuka, Ordynariusza Kijowsko-żytomierskiego. Nieoczekiwana śmierć Arcypasterza do głębi wstrząsnęła wszystkie serca. My, Polacy – członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie wyrażamy uczucia nieutulonego żalu wobec tak ciężkiego ciosu, który dotknął cały Kościół Katolicki na Ukrainie. Przyjmujemy jednak los zgotowany przez nieprzeniknione wyroki Opatrzności Bożej w pokorze i nadziei, łącząc się w cichej modlitwie.
w imieniu Zarządu ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur

15

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.