ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_6872JE bp Jan Purwiński przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze pw. Św. Zofii w Żytomierzu z okazji dnia swojego patrona, św. Jana Chrzciciela.

Świętowanie imienin to szczególny dzień w życiu każdego człowieka. W dniu imienin, wspominając naszego Patrona, jednocześnie wspominamy dzień naszego Chrztu, w którym nadano nam imię i wprowadzono nas w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa.

We Mszy św. uczestniczyli zgromadzeni kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz oraz organizacji społecznych.

Z życzeniami imieninowym zwrócił się Aleksander Piwowarski kierownik wydziały ds. religii i mniejszości narodowych Żytomierskiej ODA oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. JE bp Jan Purwiński służy w katedrze 42 lata i jest współzałożycielem naszej polskiej organizacji.

Życzenia biskupowi złożyli m.in. siostry zakonne, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji, a także wszyscy chętni.

Z tej okazji życzymy Księdzu Biskupowi by Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza Biskupa bogactwem swoich darów. Niech głoszone przez Księdza Biskupa Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary i uzdalnia ich do życia, nadziei i  miłości. Życzymy wytrwałości i Łask Bożych oraz opieki Matki Bożej Berdyczowskiej!

Szczęść Boże!

Wiktoria Laskowska-Szczur

IMG_6870 IMG_6871IMG_6873 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6876 IMG_6877 IMG_6878 IMG_6879 IMG_6880 IMG_6881 IMG_6882 IMG_6883 IMG_6884

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.