ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

ZyczeniaSzanowni Państwo!

Drodzy Przyjaciele!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu i wszystkim Zespołom dużo szczęścia,

zdrowia, dobra i radości, wiernych przyjaciół,

ludzkiej życzliwości i obfitości łask Bożych.

Niech nadchodzący Nowy Rok Pański 2018 spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje i pragnienia, przyniesie dostatek Waszym Rodzinom.

Niech w Waszych domach panuje pokój, wzajemne zrozumienie i miłość.

Dziękujemy za owocną współpracę i liczymy

na jej kontynuację w następnym roku.

Wesołych i spokojnych Świąt!

W imieniu Zarządu

Prezes Żytomierskiego Obwodowego

 Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.