ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

x_GMACH_GLOWNY-TK-20180201-011KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II – 100 LAT W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE!

W 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu w Lublinie, przemianowanego w 1928 roku na Katolickim Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku noszącego imię Jana Pawła II. Od początku swojego istnienia nasz uniwersytet miał na celu kształcenie i wychowanie przyszłej inteligencji katolickiej, a jego dewizą stało się zawołanie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.  Od 100  lat Uniwersytet pozostaje wierny swojej misji i stara się sprostać wezwaniom współczesnego świata. Jest to najstarszy katolicki uniwersytet w tej części Europy oraz najstarsza uczelnia w Lublinie. Obecnie KUL liczy ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym około 700 studentów cudzoziemców z ponad 40 krajów świata. Kształcenie odbywa się na 9 wydziałach i ponad 50 kierunkach studiów. Świętowanie jubileuszu rozpoczęto już jesienią 2017 roku 100. Inauguracją roku akademickiego 2017/2018. Będzie ono obfitowało w wiele wydarzeń o charakterze religijnym, naukowym i kulturalnym odbywających się przez cały bieżący rok.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Dzień Otwartych Drzwi KUL na Ukrainie! Informacyjno-edukacyjny punkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Dni Otwarte KUL, które odbędą się:

15 marca 2018 r. o godz. 16:30 w Łucku w budynku Hotelu Ukraina (sala konferencyjna, ul. Słowackiego 2);

16 marca 2018 r. o godz. 16:30 w Kijowie w budynku Biblioteki im. Adama Mickiewicza (ul. I. Franki 16/2);

17 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Żytomierzu w budynku Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece im. O. Olżycza (ul. Nowy Bulwar 4).

Podczas spotkania można będzie uzyskać informacje o Uniwersytecie, zapoznać się z materiałami promocyjnymi oraz proponowaną przez nas ofertą edukacyjną, jak również dowiedzieć się o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Będzie także okazja do spotkania z Prorektorem ds. nauki i kształcenia Prof. Iwoną Niewiadomską oraz pracownikami i studentami Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Інформаційно-освітній центр Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ у Житомирі, вул. Театральна 17/20, каб. 116, тел.: + 38-098-343-69-90; email: centrum_kul@ukr.net / study@kul.pl

plakat KUL

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.