ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

130 lat temu, 16 stycznia 1991 roku, Papież Jan Paweł II wznowił działalność struktur rzymskokatolickich na Ukrainie, ożywił naszą diecezję żytomierską, a biskupem Ordynariuszem mianował Jana Purwińskiego. Został pierwszym biskupem na tym terenie po 1918 roku.
Warto podkreślić istotny wkład Biskupa Jana Purwińskiego w rozwój Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, podtrzymywaniu wiary w czasach ateistycznych.
Diecezja w 1991 r. miała 6 miejscowych księży, jednego w Kijowie i kilku zagranicznych. Diecezja żytomierska obejmowała 8 obwodów: żytomierski, kijowski, czerniowski, połtawski, czerkaski, charkowski, sumski, ługański o łącznej powierzchni 211 tys. Km2 na ok. 350 tys. Wiernych.
Obecnie diecezja kijowsko-żytomierska składa się ze 160 parafii w 4 obwodach, 160 księży i ​​150 sióstr, seminarium duchownego w Worzelu oraz wielu wspólnot.
Za: czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny” 2011 r.
https://zozpu.org/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb/#.YANID1UzbIU
Wiktoria Laskowska -Szczur
2 3 4IMG_0797

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.