ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

A Borys1068x600Stanowisko Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

w sprawie działań władz białoruskich

wymierzonych przeciw oświacie polskiej mniejszości narodowej na Białorusi

W związku z informacjami o aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi, m.in. Anny Paniszewej – dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, Andżeliki Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta – członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi oraz innych przedstawicieli społeczności polskiej w tym państwie, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie oraz solidarność z naszymi Rodakami.

Białoruś jako państwo wielonarodowe powinna gwarantować i szanować prawa obywatelskie wszystkich swoich obywateli, w tym przedstawicieli mniejszości narodowych. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi polska mniejszość powinna mieć prawo w szczególności do swobodnego pielęgnowania polskiej kultury i tradycji oraz wspierania polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.

Ostatnie działania władz białoruskich wobec przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej odbieramy jako działania sprzeczne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych. Obawiamy się istotnego ograniczenia oświaty w języku polskim na Białorusi, która stanowi fundament dla utrzymania tożsamości narodowej polskiej mniejszości na Białorusi.

Apelujemy o jak najszybsze zwolnienie zatrzymanych przedstawicieli polskich organizacji i umożliwienie prowadzenia polskich placówek oświatowych na Białorusi.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki swej aktywności kulturalno-oświatowej polska mniejszość narodowa żyjąca od pokoleń w Republice Białorusi będzie mogła nadal współtworzyć wraz z innymi mniejszościami bogatą i silną różnorodność kulturową tego państwa.

Żytomierz, dnia 30 marca 2021 r.

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.