ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

„W tym trudnym dla nas czasie lepiej rozumiemy moc modlitwy i potrzebę posiadania wrażliwego serca, dlatego przybyliśmy do naszej duchowej stolicy – do Matki Bożej Berdyczowskiej – aby poprzez modlitwę i post wejść na drogę powrotu pokoju do Ukrainy i naszych serc” – powiedział w Berdyczowie metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki w trakcie ogólnonarodowej modlitwy o pokój. Ukraińscy biskupi, duchowieństwo, osoby konsekrowane i wierni świeccy zgromadzili się w sanktuarium narodowym w Berdyczowie 24 lutego br. w pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

Piątkowe nabożeństwo rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową. Modlitwa połączona była z rozważaniami nawiązującymi do cierpienia narodu ukraińskiego oraz adoracją w ciszy.

Cztery części różańca poprowadzili: ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Paweł Gonczaruk, ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej bp Stanisław Szyrokoradiuk OFM, administrator apostolski diecezji mukaczewskiej bp Mikołaj Łuczok OP oraz ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witalij Krywicki SDB. Bolesna część różańca stała się szczególną modlitwą za tych, którzy zostali okaleczeni przez wojnę, o uzdrowienie ich ran oraz o nawrócenie agresorów. Kontemplacja tajemnic chwalebnych była wyrazem nadziei na rychłe zakończenie wojny.

Na zakończenie modlitwy różańcowej zgromadzeni odśpiewali litanię loretańską, a biskup łucki Witalij Skomarowski odczytał Akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Podczas homilii nuncjusz apostolski w Ukrainie abp. Visvaldas Kulbokas nazwał sanktuarium berdyczowskie „symbolem schronienia”. Zachęcił do uciekania się w najtrudniejszych chwilach do Maryi, zwrócił uwagę na potrzebę troski o ludzkie życie oraz zachęcił do nieustannej modlitwy o wiarę. „Nasza modlitwa w dużej mierze decyduje o tym, czy Ukraina będzie zjednoczona, czy Ukraina będzie pełna wiary, czy Ukraina będzie w stanie obronić swoich synów i córki przed agresją” – podkreślił nuncjusz apostolski.

Episkopat Ukrainy złożył na ręce nuncjusza słowa wdzięczności papieżowi Franciszkowi za jedność z biskupami i całym narodem ukraińskim. Ojciec Święty wielokrotnie wzywał do zaprzestania wojny, modlitwę o pokój, jak również zapewniał o swojej modlitewnej pamięci o wszystkich ofiarach agresji rosyjskiej jak również o tych, którzy spieszą im z pomocą.

„Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać tę absurdalną wojnę” – napisał papież na Twitterze w pierwszą rocznicę wybuchu wojny. Podkreślił, że pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.

www.zozpu.org za Family News Service

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.