ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

14 marca br., w drugim dniu obrad 397. Zebrania Plenarnego KEP, abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański, został wybrany Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na okres pięciu lat.

źródło: https://episkopat.pl

Tworzenie Kościoła synodalnego, wyzwania społeczne związane z rodziną i młodzieżą, nauczanie katechezy oraz relacje Kościoła z państwem – to wyzwania, które w rozmowie z Radiem Watykańskim i Vatican News wymienił nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. 

„To ogromne wyzwanie, nie spodziewałem się, że pomimo krótkiego doświadczenia biskupiego – siedem lat, zostanę wybrany. Jest to kredyt zaufania, postaram się, żeby go nie zawieść we współpracy z całą Konferencją Episkopatu Polski, która przewodzi Kościołowi w Polsce” – powiedział w pierwszej wypowiedzi do mediów.

Wśród priorytetów swoich działań wymienił m.in. tworzenie Kościoła synodalnego, jako zadanie przekazane przez Papieża Franciszka. „Jest to długi proces, który wymaga współpracy ze świeckimi, których trzeba jeszcze bardziej dynamizować i włączać. Mamy również wyzwania społeczne, związane z rodziną, młodzieżą, nauczaniem katechezy, czy relacje Kościół – państwo” – dodał abp Wojda. 

Pytany o wkład, który Kościół w Polsce może wnieść do Kościoła w Europie i świecie, odpowiedział, wskazał, że Kościół jest jeden, katolicki i powszechny. „Natomiast wyrazem Kościoła partykularnego jest Kościół lokalny, który gromadzi w sobie bogactwo wynikające z kultury, tradycji, historii. Każdy Kościół lokalny wnosi do Kościoła powszechnego to bogactwo” – zaznaczył nowy przewodniczący Episkopatu Polski.

Abp Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 w rodzinie wielodzietnej, jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Jego młodszy brat również jest księdzem w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC). W 1983 roku – święcenia prezbiteratu. W 1989 r. ukończył doktorat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 1990-2017 pracował w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, gdzie w 2012 roku został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 

Ponadto od 1991 roku był kapelanem Centrum Edukacji Fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego oraz kapelanem wspólnoty sióstr boromeuszek w Rzymie, a od 1996 roku 

12 kwietnia 2017 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. W 2021 roku abp Wojda został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą gdańskim. Mottem posługi biskupiej abp. Wojdy są słowa z Ewangelii według św. Marka (13,10): „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

www.zozpu.org za Paweł Rozwód / Vatican News

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.