ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Biuro dla Polonii i Polaków ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wchodzące w skład Akademii Polonijnej KUL, zostało 11 czerwca uroczyście otwarte w Ambasadzie RP w Londynie. Główne zadania nowej jednostki – Biura Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą – to m.in. organizacja zajęć stacjonarnych, szkoleń i studiów podyplomowych, konferencji, sympozjów, debat tematycznych, zajęć z języka polskiego oraz kursów podnoszących kwalifikacje, skierowanych m.in. do nauczycieli szkół polskich.

W stolicy Wielkiej Brytanii swoją siedzibę biuro będzie miało przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonia Road. To drugie, po Paryżu, Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, które uruchamia Akademia Polonijna KUL odpowiedzialna za koordynację Studium. – Propozycja, z którą dotarliśmy do Polonii została przyjęta nie tylko z ogromną aprobatą, ale przede wszystkim spotkała się z dużym zainteresowaniem. W dwóch edycjach kursów bierze udział ponad 550 osób z 16 krajów, w tym bardzo duża grupa naszych rodaków z Wielkiej Brytanii. Jest więc oczywiste, że takie biuro jest w Londynie niezwykle potrzebne – powiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W uroczystości w Ambasadzie RP w Londynie, którą poprzedziła msza św. w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonia Road, wziął udział m.in. ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek, który przypomniał o ogromnej roli KUL w okresie PRL-u, gdy katolicka wszechnica była – mimo komunistycznych represji – jedyną uczelnią wyższą, gdzie można było swobodnie uprawiać naukę i zdobywać wiedzę. – Od ponad 100 lat swojego istnienia Katolicki Uniwersytet Lubelski stawia na jakość, a nie na ilość – podkreślił dyplomata. Przytoczył też aktualne dane dotyczące oferty edukacyjnej KUL, które świadczą o tym, że uczelnia cieszy się renomą, co – zdaniem ambasadora Wilczka – przełoży się na sukces londyńskiego Biura Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

W ceremonii udział wzięli również przedstawiciele KUL, w tym dyrektor Akademii Polonijnej KUL prof. Janusz Bień i koordynator Studium KUL dr Wojciech Wciseł. Podczas niedawnej rekrutacji do III edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą obaj dydaktycy podkreślali znaczenie kursów polonijnych. – Jako Akademia Polonijna KUL często słyszymy, że powinniśmy kontynuować i poszerzać działania edukacyjne mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych Polaków mieszkających poza granicami kraju. Dlatego przygotowaliśmy bogatą ofertę kursów w ramach kolejnej, trzeciej edycji Studium, która zostanie zrealizowana w nadchodzącym roku akademickim 2023/24 – podkreślił prof. Janusz Bień.

– Zajęcia i warsztaty realizowane w ramach Studium to coś więcej niż tylko spotkania edukacyjne – wskazał z kolei dr Wojciech Wciseł. – Te spotkania, prowadzone na żywo, z aktywnym udziałem prowadzących i uczestników, są początkiem do zawiązywania znajomości i budowania relacji wśród Polonii z całego świata. Mają one często charakter integrujący środowisko polonijne. Studium to coś więcej niż tylko nauka, to dla wielu sposób na zacieśnianie więzi z Polską i Polakami bez względu na miejsce zamieszkania – dodał dr Wojciech Wciseł.

Otwarcie londyńskiego Biura Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą wiązało się z podpisaniem porozumienia z Polską Misją Katolicką, którego preambuła zwraca uwagę m.in. na długoletnią współpracę, wspólną historię, a także katolicką misję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskiej Misji Katolickiej. Umowa zakłada współpracę „w zakresie organizacji w Londynie lub w innych miastach Wielkiej Brytanii i Walii konferencji, sympozjów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-społecznym”.

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność w listopadzie ub.r. Zajęcia są dla uczestników bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Absolwenci otrzymują dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia Studium w języku polskim, angielskim i w języku kraju zamieszkania. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki. Obecnie trwa rekrutacja do 3 edycji kursów, których rozpoczęcie zaplanowane jest na październik/listopad 2023, w systemie weekendowym (sobota-niedziela) raz w miesiącu (6 spotkań). Szczegółowy opis proponowanych kursów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie polonia.kul.pl.

www.zozpu.org za KUL

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.