ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

18 października odbył się Synod Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Źródło : Kościół Prawosławny Ukrainy

Diecezje Kościoła Prawosławnego Ukrainy mogą zacząć obchodzić Boże Narodzenie według kalendarza nowojuliańskiego (tzw. nowego stylu)

Synod Kościoła Prawosławnego Ukrainy w specjalnym oświadczeniu wezwano do nieułatwiania hybrydowego, również religijnego, ataku agresora na ojczyznę. Ponadto ciało zarządcze tej autokefalicznej, a więc niezależnej, Cerkwi dało wiernym możliwość celebrowania Bożego Narodzenia 25 grudnia, co m.in. katolicy.

 „Jeżeli istnieją ku temu okoliczności duszpasterskie, a pragnienie wiernych jest potwierdzone, jako wyjątek, decyzją proboszcza i kongregacji z dnia 25 grudnia 2022 r., nadaje zgody na obchodzenie przez nich liturgii Bożego Narodzenia, z późniejszym złożeniem przez administrację diecezjalną Metropolity Kijowskiej pisemnej informacji o liczbie uczestników takiego nabożeństwa. W przypadku odprawiania takiego nabożeństwa, jej uczestnicy są zwolnieni z obowiązującego postu w tym dniu”, – zaznaczono w informacji.

Natomiast, podstawą decyzji były liczne prośby wiernych oraz trwająca w Kościele Prawosławnym i społeczeństwie dyskusja, przewidująca w szczególności, zaostrzenie sporów kalendarzowych w przestrzeni publicznej, ze względu na trwającą wojnę. Jednocześnie cerkiew zauważa, że krok ten pozwoli zbadać „rzeczywiste potrzeby kościoła w zakresie wdrażania zmian kalendarzowych w najbliższej przyszłości”.

Informujemy, że 7 stycznia cerkwie prawosławne, a także UK GK obchodzą Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego. Kościół rzymskokatolicki, większość kościołów protestanckich i cerkwi prawosławnych na świecie obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia.

Cerkiew ta stanowi największą wspólnotę religijną w kraju. Jej powstanie w grudniu 2018 r. oraz uznanie jej niezależności w następnym miesiącu przez Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola spowodowały ostre protesty Moskwy. Do tamtej pory bowiem to właśnie od władz kościelnych w stolicy Rosji przynajmniej formalnie zależna była większość ukraińskich prawosławnych.

Metropolita kijowski i całej Ukrainy, zwierzchnik autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy Epifaniusz w styczniu tego roku przewidział reformę kalendarza cerkiewnego za dziesięć lat.

Elwira Gilewicz

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.