ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Izba Poselska czeskiego parlamentu przyjęła we wtorek uchwałę określającą obecny rosyjski reżim jako terrorystyczny. W szczególności potępiła powszechne na Ukrainie rosyjskie ataki na ludność cywilną oraz kluczową infrastrukturę energetyczną.

Posłowie podkreślili też, że nie uznają tak zwanych referendów w sprawie przyłączenia czterech częściowo okupowanych regionów wschodniej Ukrainy do Rosji. Za przyjęciem rezolucji głosowało 129 ze 156 obecnych na sali posłów. Przeciwko byli wszyscy – 14 ustawodawców – z opozycyjnego, skrajnego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD).

Rosyjskie ataki na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną są – według czeskich posłów – próbą osiągnięcia celów politycznych poprzez zastraszanie ludzi i są zgodne z metodami terrorystycznymi. Odnośnie do tak zwanych referendów, Izba Poselska uznała, że były one próbą legitymizacji rosyjskiej agresji i aneksji terytorialnej na Ukrainie.

www.zozpu.org za APW, PAP

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.