ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Święto „Żołnierzy Wyklętych” ma na celu uczczenie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy od 1944 do 1963 roku walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając zbrojny opór sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej.

1 MARCA DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej w sobotę 4 marca odbędzie się lekcja na temat: „Żołnierzе antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia po II wojnie światowej”.

Wśród postaci Żołnierzy Wyklętych, którzy poświęcili życie w walce o wolną Polskę „Żołnierzy Wyklętych” żytomierzanin płk. Franciszek Niepokólczycki pseudonim „ Teodor”, uczestnik powojennego podziemia antykomunistycznego, prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w latach 1945–1946, więźnia politycznego z okresu sowieckiego.

Jak bliski nam słowa św. Jana Pawła II (18.05.1994): „Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów.”

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą.

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.