ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Żytomierszczyzna znowu tętni polskością

 W dniach 12-14 października 2012 r. odbyły się niezwykle ważne wydarzenia dla każdego Polaka z Żytomierszczyzny – V Dni Kultury Polskiej oraz XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” poświęcony 200-nej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dni Kultury Polskiej i Festiwal zostały objęte Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusiewicza i Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza. 

    Dokładnie pięć lat temu pomysłodawca Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu pan Zygmunt Wilk wraz z panią prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorią Laskowską-Szczur, stojąc na scenie Żytomierskiej Obwodowej Filharmonii ogłosili otwarcie pierwszych Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu.

    Tegoroczne obchody zostały zrealizowane przy aktywnym udziale oraz wsparciu organizatorów festiwalu: Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Żytomierskiej Obwodowej Rady, Żytomierskiej Miejskiej Rady, Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu, Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

    Do Żytomierza przybyli dostojni Gości z Polski: Pan Konsul Generalny RP w Winnicy, Radca Minister Krzysztof Świderek, delegacja z województwa śląskiego pod przewodnictwem pana Zygmunta Wilka oraz delegacja z Piaseczna na czele ze starostą piaseczyńskim, p. Janem Dąbkiem i radną powiatu piaseczyńskiego, p. Marianną Kurek. Ponadto na święto polskiej kultury w Żytomierzu przybyła delegacja z zaprzyjaźnionego z Żytomierzem Płocka, na czele z dyrektorem Domu Kultury p. Arturem Wiśniewskim oraz dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” p. Piotrem Onyszko. Pan dyrektor przywiózł ze sobą cały Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, który barwnym widowiskiem uświetnił koncert galowy na scenie żytomierskiej filharmonii. W składzie delegacji województwa śląskiego, w imieniu prezydenta Bytomia i Rady Miejskiej tegoż górniczego miasta, przybyli: p. Piotr Kowalski, p. Natalia Gruszczyńska – kierowniczka pracowni konserwacji zabytków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, wicedyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, p. Maria Wejsflog. Z Zabrza przyjechał zastępca dyrektora zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” p. Zbigniew Nalepa. Dni Kultury i Festiwal zaszczycili swoją obecnością także wieloletni przyjaciele Żytomierza: zastępca dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny p. Tomasz Janikowski wraz z p. Wiesławem Rynio. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowała p. Barbara Klimek. Przebogatą kulturę Śląska reprezentowała na scenie filharmonii kapela studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Wśród grona Gości nie zabrakło też przedstawicieli prasy, śląskie środowiska medialne reprezentował p. Marcin Haraś, dziennikarz gazety „Życie Bytomskie”, poeta, autor książek o Kresach.

    Program Dni Kultury Polskiej był bardzo napięty, fascynujący, różnorodny. W programie podkreślano aktualny stan rozwoju polskiej kultury na Żytomierszczyźnie, ujmując wszystko w bogatych formach, które, mówiąc przenośnie, były, jak różnobarwna tęcza.

Naukowcy o Kraszewskim

    12 października 2012 r. w auli Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (ŻPU) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Uniwersum Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Główne zagadnienia podejmowane przez prelegentów skupione były, oczywiście, wokół problematyki życia i twórczości znanego Polaka: historii, tradycji i jego poglądów na świat, na styku wielu kultur, szczególnie zaś polskiej i ukraińskiej. Referaty były bardzo ciekawe, żywe i twórcze, gdyż każdy z profesorów wnosił coś nowego w spojrzeniu na dorobek literacki J.I. Kraszewskiego. Autorzy wystąpień podkreślali m.in. niezwykłą płodność powieściopisarza, ale również zaznaczali wpływ mało znanej jeszcze szerokiemu kręgowi czytelników korespondencji pisarza, czyli tzw. twórczości epistolarnej, która tchnie niebywałą wprost tolerancją w najlepszym tego słowa znaczeniu, która prowadzi do prawdziwego dialogu kultur i narodów.

    W konferencji naukowej brali czynny udział naukowcy miejscowego uniwersytetu, ale swoją obecnością podkreślili rangę konferencji wybitni poloniści, znawcy problematyki J.I. Kraszewskiego z Ukrainy i z Polski. Wśród nich wymienić należy nieoceniony wkład przedstawicieli nauki z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki, oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W organizacji konferencji pomagała Żytomierska Obwodowa Organizacja Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy.

    Konferencję zaszczycili swoją obecnością oraz przywitali Gości: Konsul Generalny RP w Winnicy pan Krzysztof Świderek, wiceprzewodniczący Żytomierskiej Obwodowej Rady Włodzimierz Oreszonkow, wiceprezydent miasta Żytomierza Aleksandr Boczkowski, prorektor ŻPU Natalia Sejko, dyrektor Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wiktor Mojsyjenko ŻPU, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. Przeprowadził konferencję dr hab. Włodzimierz Jerszow, wykładowca Uniwersytetu, historyk, miłośnik kultury polskiej.

Z językiem polskim od pierwszej klasy

    Wielka nauka nie zaczyna się od uniwersytetów. Prawdziwe źródła biją kluczem już w szkole podstawowej. Dlatego też z wielką radością podczas V Dni Kultury Polskiej Gości uczestniczyli w święcie pasowania na pierwszoklasistów polskiej klasy w Szkole nr 28. Pani dyrektor Janina Glinczewska z wielkim zaangażowaniem już od kilku lat stara się o rozwój klas polskich w swojej szkole. Dzieci pod kierownictwem nauczycieli przygotowały piękny koncert, śpiewały polskie piosenki i recytowały wiersze. Miłą i doprawdy wzruszającą niespodzianką było wystąpienie Olgi Pugacz, laureatki polskich konkursów recytatorskich, która zaprezentowała wiersz „Polskie dziecko”.

    W swoim słowie p. Dyrektor podkreśliła, że poszerzone nauczanie języka i kultury polskiej jest traktowane priorytetowo. Stwarzane są odpowiednie warunki, dzieci zostały zaopatrzone w podręczniki, które dostarczył Konsulat Generalny RP w Winnicy, szkoła otrzymała od sponsorów odpowiednie pomoce audiowizualne. Rodzice chętnie posyłają swoje dzieci do polskiej klasy, wiedząc, że nauczanie prowadzone jest na wysokim poziomie.

Podczas koncertu Gości z Polski na czele z p. Zygmuntem Wilkiem, przedstawicielem śląskiego województwa nagrodzili uczniów rozmaitymi prezentami, a dla szkoły przywieziono cały zestaw elementarzy i innych pomocy dydaktycznych. Jakże miłe dzieciom były te pamiątki z kraju ich praojców.

    W końcu święta pasowania po krótkiej modlitwie Ojcze nasz w języku ojczystym ks. Jarosław Giżycki, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny udzielił uczniom i nauczycielom Bożego błogosławieństwa.

    Po zakończeniu pasowania na pierwszoklasistów odbyło się spotkanie z młodzieżą, która w tym roku kończy szkołę, podczas którego przedstawiciele uczelni lubelskich na czele z M. Furmanekiem i G. Marcewicz zaprezentowali możliwości podjęcia studiów w Polsce. Ten projekt opatrzony został tytułem «Study in Lublin» i wzbudził wśród słuchaczy niemałe zainteresowanie.

Nowe „Centrum Polskie”

    12 października 2012r w ramach obchodów V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu odbyło się uroczyste otwarcie nowego „Centrum Polskiego” przy ul. Teatralnej 17/20, które działa przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. W imieniu Polaków Żytomierszczyzny młodzież w strojach ludowych przywitała dostojnych Gości chlebem i solą. Wśród nich byli: P. Krzysztof Świderek, Konsul Generalny RP w Winnicy; P. Zygmunt Wilk, radny III kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego; P. Josyp Zapałowski – przewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej oraz P. Wiktoria Laskowska-Szczur – Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Wielce szanowni Gości wygłosili okolicznościowe przemówienia i dokonali przecięcia wstęgi, otwierając podwoje „Centrum Polskiego” dla wszystkich odwiedzających. P. Josyp Zapałowski podkreślił wagę tego wydarzenia, gdyż, jak powiedział: „jest prawdziwym znakiem i potwierdzeniem faktu, że w Żytomierzu mieszka niemała polska diaspora, która otrzymuje nowe centrum kulturalno-oświatowe, mające sprzyjać rozwojowi kulturalnych, artystycznych, ekonomicznych i wszelkich innych relacji między Żytomierszczyzną i Rzecząpospolitą Polską”.

    Konsul Generalny RP w Winnicy P. Krzysztof Świderek przeczytał list gratulacyjny oraz życzył Centrum owocnej pracy.

    Prezes ŻOZPU p. Wiktoria Laskowska-Szczur podkreśliła, że Centrum stoi otworem zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Pani Prezes wyraziła głębokie pragnienie, aby Centrum sprzyjało umocnieniu więzów pomiędzy narodami poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz integracji.

    Ksiądz Kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżycki pobłogosławił pomieszczenia życząc, aby praca Centrum pomagała Polakom odnajdować swoją tożsamość.

    W Centrum Polskim będą prowadzone zajęcia z języka polskiego, przeróżne zebrania, narady. Centrum pomyślane jest również, jako ośrodek informacyjny w sprawach dotyczących otrzymania przez rodaków z Żytomierszczyzny Karty Polaka. Tutaj można będzie otrzymać więcej szczegółowych informacji na temat studiowania w Polsce, a także działalności oświatowej i wypoczynkowej dla dzieci ze szkół żytomierskich.

    Otwarcie Centrum Polskiego nie obyło się bez podarków. Pan Zygmunt Wilk podarował pomoce audiowizualne dla potrzeb edukacyjnych. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Zespół „Dzwoneczki”. W ich wykonaniu zabrzmiało min. radosne „Sto lat!”.

    Pani Prezes ŻOZPU wyraziła serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania nowego Centrum Polskiego w Żytomierzu, a dzięki niemu do utrwalenia polskości na Żytomierszczyźnie.

Koncert „Polska muzyka Wołynia doby romantyzmu”

    W tym samym dniu, 12 października 2012 r. w auli Żytomierskiej Szkoły Muzycznej nr 1 odbył się koncert «Polska muzyka Wołynia doby romantyzmu», w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Kameralnego im. I. F. Dobrzyńskiego, pod przewodnictwem p. dr Ireny Kopoć. Prowadząca koncert p. mgr Elwira Gilewicz, uwypukliła jego wyjątkowy charakter, gdyż zaprezentowane utwory, ocalone od zapomnienia, zabrzmiały po raz pierwszy od ponad stu lat. W programie koncertu znalazły się kompozycje wybitnych twórców: Ignacego Dobrzyńskiego, Juliusza Zarębskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Kazimierza Lubomirskiego, Marcela Jasińskiego, Konstantego Górskiego.

Pamięci Michała (Mychajła) Skorulskiego

    W ramach V Dni Kultury Polskiej 13 października Gości i uczestnicy święta złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej Mychajła Skorulskiego przy ulicy Mychajłowskiej. Życie i twórczość Mychajła Skorulskiego było nierozłącznie związane z Żytomierzem, ponieważ właśnie tutaj otrzymał on pierwsze zręby muzycznego wykształcenia, a potem przez pewien okres pracował jako nauczyciel muzyki i wykładowca. W tym roku obchodzona jest 125. rocznica urodzin tego utalentowanego kompozytora. v Ku uczczeniu pamięci Mychajła Skorulskiego został przygotowany przepiękny koncert „I muzyki dusza żywa…”, na którym zaprezentowano wiele utworów, niekiedy zupełnie zapoznanych, żytomierskiego kompozytora. W wykonaniu Zasłużony dla Kultury Polskiej Zespołu Kameralnego im. I. F. Dobrzyńskiego, muzyków z Żytomierza oraz artystów z Kijowa można było usłyszeć utwory wokalne, pieśni, a nawet prawykonanie kilku arii z patriotycznej opery „Swiczyne wesele” („Wesele świecy”), opartej na motywach dramatu Iwana Koczergi, skomponowanej przez Mychajla Skorulskiego u schyłku jego przebogatego życia artystycznego. Wśród utworów zabrzmiały również kompozycje z baletu „Lisowa Pisnia” oraz „Ave Maria”. Koncert zaszczyciła swoją obecnością wnuczka kompozytora, która podzieliła się wspomnieniami z życia Mychajla Skorulskiego, udostępniając badaczom jego twórczości rękopisy utworów kompozytora, dotychczas jeszcze nigdzie nie opublikowane.

    Podczas koncertu p. mgr Elwira Gilewicz dokonała prezentacji nowego zeszytu naukowego „Muzyczny Skarbiec Wołynia” (czwarty zeszyt), wydany przez ŻOZPU przy wsparciu finansowym Senatu RP oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W publikacji zostały przedstawione pozycje nutowe, będące owocem poszukiwań i badań materiałów archiwalnych, przeprowadzonych przez p. dr Irenę Kopoć.

Cztery barwy „Tęczy Polesia”

    W ramach V Dni Kultury Polskiej 13 października 2012 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, poświęcony 200-nej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP P. Bogdana Borusiewicza i Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza. v Festiwal „Tęcza Polesia” był współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” oraz Konsulat Generalny RP w Winnicy.

    Koncert stał się prawdziwym wydarzeniem, w perspektywie żytomierskiego życia kulturalnego, przedstawiającym dorobek artystyczny polskich środowisk twórczych, zarówno tych dojrzałych, jak też podrastającego pokolenia. W sali koncertowej żytomierskiej filharmonii, która przed półtora wiekiem była sceną teatralną, prowadzoną przez J.I. Kraszewskiego, zebrali się miłośnicy polskiej poezji, pieśni i tańca.

    W słowie powitalnym swoje szczere życzenia złożyli uczestnikom i Gościom Konsul RP w Winnicy p. Wojciech Mrozowski, zastępca Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej p. Wiktor Bolurko, delegat województwa śląskiego p. Zygmunt Wilk, doradca burmistrza Nowogradu-Wołyńskiego p. Ludmiła Wolska, oraz p. Barbara Klimek z Uniwersytetu Śląskiego.

    Prezydent Żytomierza Wołodymyr Deboj dyplomem uznania za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta i istotny wkład osobisty w rozwój kultury polskiej nagrodził p. Z. Wilka, dr hb W. Jerszowa, dr W. Wachowską, S. Iwanenko.

    Festiwal „Tęcza Polesia” jest tradycyjnym corocznym przedsięwzięciem kulturalnym organizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

   Współzałożycielami Festiwalu 20. lat temu byli Stanisław Szałacki i Walenty Grabowski, ludzie wielce zasłużeni dla odrodzenia polskości na naszym terenie, wybitni działacze na rzecz rozwoju kultury polskiej. Podczas koncertu został ogłoszony III Ogólnoukraiński Konkurs Literacki im. Walentego Grabowskiego, upamiętniający 75. rocznicę jego urodzin, założyciela Związku Polaków Żytomierszczyzny.

    Tegoroczne edycja „Tęczy Polesia” rozpoczęła się odśpiewaniem nowego hymnu festiwalu autorstwa p. Ireny Nawojewoj w je własnym wykonaniu, do słów p. Swietłany Sztatskiej. Aranżacja i nagranie kompozycji zostało zrealizowane w studio dźwiękowym przy finansowym wsparciu żytomierskiej Rady Miejskiej.

    W programie koncertu znalazły się poezja, muzyka i taniec. „Poloneza czas zacząć”. Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły polonijne Żytomierszczyzny. Zasłużony dla Kultury Polskiej Ludowy Taneczny Zespół „Koroliski” pod kierownictwem Ireny i Sergiusza Świtelskich wystąpił ze znakomitą kompozycją taneczną „Polonez” oraz „Łowiczanka”. Uczennica polskiej szkółki sobotnio-niedzielnej, działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie Оlga Pugacz zarecytowała piękny wiersz autorstwa Walentyna Grabowskiego: „Droga do Polski”. Dla wielbicieli wspólnego śpiewania swoje umiejętności artystyczne zaprezentował Zasłużony dla Kultury Polskiej Wzorcowy Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierownictwem p. Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. Laureatka Ogólnoukraińskiego festiwalu polskiej piosenki współczesnej w Kijowie i konkursu „Śpiewa młodzież Ukrainy”, zwyciężczyni festiwalu „Patriotycznej Piosenki” Anna Pantus wykonała kompozycję „Ale jestem”, która jest niejako apelem skierowanym do wszystkich przedstawicieli mniejszości polskiej, aby nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach. Oleksij Chalimonczuk z Olewska, Laureat V Festiwalu Polskiej Kultury w Olewsku „Słoneczne Melodie”, podarował ze swego repertuaru piosenkę „Piękna pani”, którą wykonał przy akompaniamencie p. Diny Chalimonczuk. A najmłodsze pokolenie Polesia – grupa dziecięca Polskiego Ludowego Zespołu Tanecznego „Koroliski”, działająca przy Szkole nr 28, zaprezentowała układ choreograficzny pt. „Obroty”. W tegorocznym festiwalu brały udział również utalentowane zespoły: Ludowe Trio „Kolory” z Olewska pod kierownictwem Tetiany Daniuk, Trio wokalne „Ażur” i Zespół Wokalny „Srebne głosy” Winnickiego Kulturalno-oświatowego Związku Polaków (prezes Alicja Ratyńska) pod kierownictwem Ireny Godnej. Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Ludowy Zespół Wokalny „Poleskie Sokoły” wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. W zakończeniu części artystycznej swój kunszt zaprezentowali gości z Płocka. Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zauroczył publiczność prześlicznymi tańcami i przyśpiewkami górali żywieckich. Żywiołowość i profesjonalizm wykonania rozentuzjazmowały widzów, owacjom, zdawało się, nie było końca. Uśmiechnięte twarze tancerzy z Polski świadczyły o tym, że im także bardzo spodobała się żytomierska publiczność. A przecież było to zaledwie niewielkie preludium przed mającym się odbyć nazajutrz koncertem galowym w wykonaniu „Wisły”. Grupie tanecznej dzielnie przygrywała kapela muzyczna, która nie tylko akompaniowała, ale też wykonywała samodzielnie kompozycje złożone z melodii ludowych z różnych regionów Polski.

    Na festiwal przyjechała również z Górnego Śląska kapela studencka Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego, która przedstawiła zgromadzonym w filharmonii folklor Ziemi Śląskiej, suitę złożoną z melodii żywieckich, krakowskich, oraz tzw. Zagłębiankę. Rzęsiste brawa i słowa uznania stały się najcenniejszą i chyba najmilszą nagrodą dla artystów-muzyków z Polski. Scenariusz koncertu I. Wachowska opracowała i podjęła się trudnej sztuki konferansjera dr Wiktoria Wachowska oraz mgr Olena Staniszewska.

    Dziękując zespołom za piękny, wzruszający występ, Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur życzyła słonecznych chwil w życiu, aby starczyło sił dla realizacji wszystkich niespełnionych marzeń i cierpliwości w kształtowaniu polskiego ducha w sercach kolejnych pokoleń młodzieży i dzieci.

Akordy finałowe

    14 października 2012 r. w ramach V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu dokonano uroczystego podpisania Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu i Żytomierskim Muzeum Kosmonautyki. Górny Śląsk, przeżywający dzisiaj poważne procesy restrukturyzacyjne, nie zapomina o tym, że jest poniekąd małą ojczyzną polskich górników. Żytomierz ze swojej strony wydał na świat W. Koroliowa, ojca radzieckiej myśli kosmicznej, budowniczego rakiet, satelitów i stacji orbitalnych, twórcy pierwszych statków kosmicznych, w których człowiek po raz pierwszy „dotknął” orbity okołoziemskiej. W ten sposób to, co pod ziemią – łączy się z tym, co nad ziemią, w kosmosie. Czyż nie jest to znaczący krok, symboliczny gest współpracy Śląska z Żytomierszczyzną?

    Podczas V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu nie zapomniano o wartościach duchowych. W katedrze żytomierskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Polaków Żytomierszczyzny, którą celebrował ks. Proboszcz parafii katedralnej, Grigorij Rassolenko. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny, w którym zaznaczył, że depozyt wiary ściśle związany jest z zachowaniem depozytu polskości, nie tylko w świątyniach, ale w domach, szczególnie w rodzinach, aby pamiętano o modlitwie po polsku, o czytaniu Słowa Bożego w języku ojców. Oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętej zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”.

    Dostojni Gości nie ominęli w programie Dni Polskiej Kultury nawiedzenia Polskiego Cmentarza, na którym spoczywają wybitni Polacy i członkowie ich rodzin. To właśnie tutaj pochowani są rodzice I.J. Paderewskiego, rodzina Moniuszków i inne znane osobistości. Ten cmentarz jest świadectwem wielkiego bogactwa pokładów historii i dziedzictwa tych ziem. Gości z Polski złożyli wieńce i zapalili znicze na grobie Jana i Anny (z Tańkowskich) Paderewskich, uczcili pamięć wybitnego polskiego pianisty, Juliusza Zarębskiego, ucznia F. Liszta.

Płynie „Wisła”, płynie… aż na Ukrainę

    Galowy Koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka był ostatnim, bardzo uroczystym akordem finałowym V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu.

    Zespół liczy sobie już 17 lat, ale na Wschodzie, zwłaszcza na Ukrainie, występował po raz pierwszy. Filharmonia żytomierska otworzyła gościnne podwoje, udostępniając artystom z Płocka scenę, na której już niejednokrotnie prezentowały się wspaniałe zespoły z Polski. Publiczność żytomierska wypełniła widownię po brzegi i oczekiwała na występ „Wisły” z niecierpliwością. Wyczuwało się też radosne emocje wśród artystów, bywalców wielu światowych scen. Żytomierzanie nie zawiedli, sprawili gościom entuzjastyczne przyjęcie, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę.

    „Wisła” występowała m. in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach i we Francji, nie licząc wielu polskich miast. W 2009 r. otrzymała Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto też wymienić stałą współpracę tego amatorskiego zespołu z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

    Tańce i pieśni „Wisły” urozmaicała, jak i poprzedniego dnia kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Polski taniec ludowy, folklor, pieśni i przepiękne stroje ludowe, wszystko to mieniło się barwami tęczy, wirowało, brzmiało, współgrało, tworząc niepowtarzalny klimat ojczystego kraju i pobudzając najczulsze struny polskich serc. Po raz kolejny wyczuwało się uroczysty, podniosły nastrój, dumę narodową z tego, żeśmy Polakami.

    Na zakończenie koncertu po raz pierwszy w Żytomierzu został wykonany Hymn Polonii w wykonaniu zespołu „Wisła”. Wszyscy bili brawo na stojąco, dziękując artystom za wzruszający, mocny akord patriotyczny finału V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu.

    Dni Kultury Polskiej organizowane przez ŻOZPU przyczyniają się od lat do rozwoju stosunków międzynarodowych. Na pierwsze Dni Kultury Polskiej przed pięciu laty przybyły delegacje z województwa śląskiego oraz Płocka. Pani sekretarz Miejskiej Rady Natalia Lionczenko, gratulując organizacji święta, poinformowała, że w maju bieżącego roku został podpisany List Intencyjny o współpracy między Płockiem i Żytomierzem.

    Podkreślmy jeszcze raz, że V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu zostały zorganizowane Żytomierskim Obwodowym ZPU dla uczczenia 200-nej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, wybitnego Rodaka, którzy żył i tworzył w Żytomierzu.

    Dziękujemy wszystkim sponsorom, których pomoc i wsparcie finansowe przyczyniły się do sprawnej organizacji V Dni Kultury Polskiej.

    Jana Laskowska

DSC_8578 DSC_8636 DSC_8730 DSC_8822 DSC_8923 DSC_8949 DSC_8952 DSC_8974 DSC_8985 DSC_9226 DSC_9232 DSC_9313 DSC_9373

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.