ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu


kul_plakat_2017_Dni otwarte KUL.pdf2
Oferta edukacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla kandydatów z Ukrainy!

Nasz Uniwersytet jest najstarszym katolickim uniwersytetem Centralnej i Wschodniej Europy, w którym można uzyskać wykształcenie na wysokim poziomie oraz otrzymać państwowy dyplom prestiżowej europejskiej uczelni. W przyszłym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II będzie świętował 100-lecie swojego istnienia.

KUL oferuje studia w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach nauczania (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Aktualnie oferta edukacyjna KUL  składa się z 47 kierunków studiów licencjackich i magisterskich, które są dostępne na 8 wydziałach. Pełną informację o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej dla kandydatów na studia: www.kandydat.kul.pl

Obecnie nasz Uniwersytet liczy ponad 12 tysięcy studentów  i doktorantów, w tym około 600 studentów cudzoziemców z ponad 30 krajów świata. Najwięcej studentów cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – około 330 osób. Od 2015 roku na Ukrainie w Żytomierzu działa przedstawicielstwo naszego Uniwersytetu, gdzie kandydaci na studia i ich rodzice mogą bezpłatnie uzyskać pełną informację o możliwości studiów na KUL i złożyć wymagane dokumenty.

Dla kandydatów z Ukrainy, którzy w tym roku rozpoczną studia na KUL na zasadach odpłatności, przygotowaliśmy specjalną ulgę – możliwość obniżenia opłaty za studia o 25 % niezależnie od kierunku studiów. Oprócz tego od roku akademickiego 2017/2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym  Uniwersytecie otwiera się nowy kierunek studiów: „Doradztwo kariery i doradztwo personalne”. W ramach tego kierunku jest przewidziane bezpłatne kształcenie i stypendia dla 30 kandydatów z Ukrainy, którzy mogą podejmować studia na zasadach cudzoziemców.

Wszystkich zainteresowanych studiami na KUL zapraszamy do kontaktów z Sekcją Obsługi Kandydatów i Studentów KUL w Lublinie (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel/ +48 81 445 42 16, e-mail: study@kul.pl, skype: study-at-kul) lub z naszym przedstawicielem na Ukrainie: Informacyjno-edukacyjny punkt KUL na Ukrainie w Żytomierzu, вул. Театральна 17/20, каб. 116; телефон +38-098-343-69-90, e-mail: centrum_kul@ukr.net

kul

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.