ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

26 października – w ostatnią sobotę przed świętem zmarłych – wolontariusze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie porządkowali groby Cmentarza Polskiego w Żytomierzu.

Priorytetem Związku Polaków jest wychowanie patriotyczne polonijnej młodzieży. Na cmentarz wyszli wszyscy: od dzieci do emerytów, przychodzili całymi rodzinami. Wsród nich uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej ŻOZPU, kursów językowych, fakultetów, szkół nr 17, 19, 21, 28 i 36 a także studenci Uniwersytetu Technologicznego. Nie mogło zabraknąć organizatorów – kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie, członków Związku Polaków, Asocjacji Polskiej Młodzieży, nauczycieli – polonistów, Polskiego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia z Korostyszewa. Pracowali razem, dbając o tych, którzy odeszli, o ich miejsce spoczynku.

Składam wielkie podziękowania Marii Piwowarskiej, ks. Jarosławowi Giżyckiemu, Irenie Kopoć, Mirosławie Starowierow, Jadwidze Poliszczuk, Wiktorii Wachowskiej, Wiktorii Zubarewej, Wiktorii Zagórskiej – Antoniuk, Alle Pietruszewskiej, Irenie Zagładko za ofiarną pomoc i serce włożone w to dzieło.

Wielką niespodzianką dla wszystkich był przyjazd Konsula Generalnego RP w Winnicy z burmistrzem i przedstawicielami gminy Syców i uczniami Szkoły Muzycznej, którzy pragnęli zapalić znicze na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu.

W Dzień Zaduszny zapalmy znicze za Tych, których zabrał Bóg.

Pomódlmy się za Nich.

         Wiktoria Laskowska-Szczur

Image000 Image001 Image002 Image003 Image004 Image005 Image006 Image007 Image008 Image009 Image010 Image011 Image012 Image013 Image014 Image015 Image016 Image017 Image018 Image019 Image020 Image021 Image022

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.