ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

„Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z Krzyżem swoim”. (C. K. Norwid)”

My stajemy pod Twoim krzyżem, Chryste. Z naszymi radościami i troskami. Ty jesteś naszym Królem i Panem.

W sobotę 10 marca, po raz pierwszy  przeszła Droga Krzyżowa ulicami miasta Żytomierza w intencji pokoju na Ukrainie oraz sercach ludzi.

Droga Krzyżowa przeszła głównymi ulicami Żytomierza: Teatralną, Wielką Berdyczowską, Michajłowską, Pokrowską, Gruszewskiego, Placem Soborności oraz zakończyła się w Katedrze p.w. św. Zofii.

Liczny udział parafian w tym wielkopostnym nabożeństwie jest jednocześnie manifestacją za pokój na Ukrainie oraz świadectwem ich wiary.

Wszystkim życzymy dobrego przeżywania i rozważania czasu Męki Pańskiej w Wielkim Poście.

Żytomierz, Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zopzu.zhitomir.net

https://zozpu.org/

DSC_0187 DSC_0188 DSC_0191 DSC_0199 DSC_0202 DSC_0209 DSC_0216 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0230 DSC_0232 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0241 DSC_0248 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0253

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.