ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

 

1W dniu 22 maja 2016 r. w Żytomierzu na sali Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki odbyło się III Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku… Dyktando Polskie na Ukrainie”. Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała Dyktando przy wsparciu polskich organizacji lokalnych, m.in. w Żytomierzu – Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Jak i w ubiegłym roku edycja konkursu odbyła się w dwunastu miastach: we Lwowie, w Kijowie, Żytomierzu, Winnicy, Łucku, Czerniowcach, Chmielnickim, Odessie, Dniepropietrowsku, Tarnopolu, Kirowogradzie i Charkowie. Kolejność edycji świadczy o tym, że weszło to w tradycję promującą język polski na Ukrainie. Takie wydarzenia kształtują tożsamość narodową osób polskiego pochodzenia, zwiększają zainteresowanie językiem i kulturą polską Ukraińców.

W tym roku Dyktando było poświęcone 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W dniu pisania Dyktanda uczestnicy dokonali rejestracji przed wejściem do sali, która rozpoczęła się w dniu 22 maja od godziny 10.00. Ponad 208 uczestników zjechało się z całego obwodu Żytomierskiego, aby sprawdzić własną wiedzę. Wśród nich uczniowie, studenci, nauczyciele, osoby polskiego pochodzenia oraz wszyscy miłośnicy języka polskiego.

Powitalne słowo wygłosiły prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, rektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Natalii Sejko, metodysta Myrosława Starowierowa, życząc uczestnikom „połamania pióra”.

Dyktowany tekst został wygłoszony przez nauczycielkę języka polskiego dr Wiktorię Wachowską. Ważne, że ocenie podlegała poprawność zarówno ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Więc uczestnik musiał wykazać głęboką wiedzę z gramatyki mając przy tym szczególne wyczucie językowe.

Nagrody zostały przyznane laureatom w dniu pisania Dyktanda, na podstawie decyzji Jury. Zwycięzcy otrzymali nagrody: w kategorii „Dzieci i Młodzież” (w wieku od 12 do 18) tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” oraz fotoaparat cyfrowy i książkę otrzymała Darina Gorkusza (Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna przy ŻOZPU), tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” oraz tablet i książkę – Anna Maria Krasnoperowa (Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna przy ŻOZPU), II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” oraz odtwarzacz mp4 – Weronika Kozińska (Polska Szkołka Sobotnio – Niedzielna w Berdyczowie). Najmłodszym Uczestnikiem Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie została Anita Cyporenko.

W kategorii „Dorośli” (osoby powyżej 19 roku życia): I nagrodę i tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” otrzymała Janina Laskowska, II nagrodę i tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Jadwiga Krasnoperowa, „II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” została Julia Mańkiwska. A Najstarszym Uczestnikiem była Nina Stepanenko.

Projekt był realizowany w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

Jana Laskowska

 

DSC_8192DSC_8203
DSC_8207
DSC_8208 DSC_8209
DSC_8222
DSC_8226 DSC_8228 DSC_8231 DSC_8239 DSC_8241 DSC_8242 DSC_8243 DSC_8244 DSC_8246

 

1 2 3 4 (1) 5 6 7 8 9

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.