ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

изображение_viber_2020-10-23_19-57-1523 października 2020 roku odbyły się obchody Dnia Papieskiego  w Żytomierzu organizowanego przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Oświatowo-Edukacyjnym KUL w ramach projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak”.

Przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą św. Zofii mogli się zebrać tylko nieliczni przedstawiciele społeczności polskiej. Modlitwę poprowadzili ks. Paweł Biłoszycki wikariusz katedralny. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur przedstawiła krótki życiorys o św. Janie Pawle II.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, przygotowali Akademie, recytowali wiersze poświęcone wielkiemu Rodakowi,  Natalia Zubarewa zaśpiewała  „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” oraz „Polskie kwiaty”.

Obchodom Dnia Papieskiego również towarzyszyły wykłady „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak”, konkurs plakatów „Jan Paweł II – papież rodziny”, wystawa „Jan Paweł ІІ – dar Polski światu” opracowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II, najlepsi otrzymali nagrody.

Na zakończenie akademii wspólnie zapalili znicze i odśpiewali „Barkę”. Nie zabrakło poczęstunku z ulubionymi smakołykami św. Jana Pawła II.

Należy zaznaczyć, że staraniem Zarządu ŻOZPU jedna z ulic Żytomierza otrzymała w 2014 roku imię „św. Jana Pawła II”. Pomnik św. Jana Pawła II przed katedrą św. Zofii w Żytomierzu został wzniesiony w 2011 roku, w 10. rocznicę podróży apostolskiej Ojca Świętego na Ukrainę. Rocznicowym obchodom towarzyszyły XIII Dni Kultury Polskiej, XI Mistrz ortografii Polskiej, V Konkurs Recytatorski im. Walentego Grabowskiego.

Działanie jest realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Uroczystości odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Wiktoria Laskowska-Szczur

1 2 IMG_5844 IMG_5847 IMG_5850 IMG_5854 IMG_5855 IMG_5866 IMG_5867 IMG_5868 изображение_viber_2020-10-23_19-57-13 изображение_viber_2020-10-23_19-57-14 изображение_viber_2020-10-23_19-57-15

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.