ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

20-22 czerwca br odbył się Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST 2012 – Lublin.

LUB-INVEST organizowany jest w ramach projektu „Promocja Inwestycyjna Lublina” mającego na celu prezentacja lubelskiego potencjału inwestycyjnego i ekonomicznego, okazja do zapoznania się także z profilami gospodarczymi wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Rumunii.

Na forum oprócz przedsiębiorców przyjechali politycy z Mołdawii, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Białorusi. Wszyscy twierdzą, że – pomimo kryzysu – trzeba budować wzajemne relacje gospodarcze.

W Forum uczestniczyła delegacja z Ukrainy: prezes Związku Przedsiebiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Miedzianowski, prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Kostecki, prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, massmedia Sojut TV oraz przedsiębiorcy z Żytomierza, Odessy, Łucka, Lwowa, Iwano-Frankowska, predstawicieli Kanady i Ameryki.

Formuła Forum obejmowała krótką część seminaryjną i indywidualne spotkania biznesowe, które stanowią doskonałą okazję oraz wymiany doświadczeń.

Do rozmów biznesowych zasiedli m.in. przedstawiciele branż budowlanej, rolno-spożywczej, maszynowej, usługowo-handlowej i farmaceutycznej, nauki i kultury. Polityczne wsparcie w kontaktach ze Wschodem jest dla nich bardzo potrzebne.

W. Miedzianowski stwierdził: „Uczestniczę w Forum po raz pierwszy, widzę że to okazja dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców do wymiany doświadczeń i do nawiązywania współpracy handlowej, które zaowocują w przyszłości”.

Wiktoria Laskowska-Szczur

PICT0177 PICT0186 PICT0188

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.