ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Porywisty wiatr powalił drzewa na naszym Polskim Cmentarzu w Żytomierzu, co spowodowało uszkodzenie zabytków i awarię linii energetycznych. Kaplica cmentarna św. Stanisława pozbawiona prądu.

28 października w obwodzie żytomierskim ogłoszono pomarańczowy stopień zagrożenia z powodu silnych podmuchów wiatru. W obwodzie żytomierskim 1256 osiedli i ponad 200 000 odbiorców jest częściowo lub całkowicie pozbawionych prądu.

Również ze względu na alarm i zagrożenie militarne Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie zmuszony był przełożyć na później tradycyjną akcję sprzątania polskiego cmentarza. Uczestnicy akcji sprzątali groby J.I. Paderewskiego, J. Zarembskiego i zapalili znicze pamiątkowe.

Apelujemy do władz Żytomierza i fundacji w Polsce o pomoc w usuwaniu skutków burzy.

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie tradycyjnie organizuje sprzątanie polskiego cmentarza w Żytomierzu, którego celem jest przygotowanie nekropolii Żytomierskiej do chrześcijańskiego święta Wszystkich Świętych i Zadusznych. Cmentarz Polski jest jednym z najstarszych polskich cmentarzy w Europie, którego początki sięgają 1799 roku.

Cmentarz znajduje się pod opieką władz lokalnych. W 2016 roku realizowany był projekt Budżetu Partycypacyjnego 2016 „Cmentarz Polski – Muzeum Historyczno-Kulturalne-Rezerwat Miasta Żytomierza”. Od 2017 roku działa Rada Koordynacyjna Cmentarza Polskiego w Żytomierzu.

Warto podkreślić, że Cmentarz Polski jest zabytkiem o znaczeniu narodowym. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie systematycznie dba o czystość i porządek cmentarza, dokłada wszelkich starań, aby pamięć o przodkach, którzy już odeszli, w sercach żytomierskich Polaków, a sama nekropolia wyglądała zadbana i uporządkowana.

Na cmentarzu zachowały się pochówki z I połowy XVIII wieku, którego nagrobki posiadają dużą wartość artystyczną. Na cmentarzu leżą rodzice Ignacego Jana Paderewskiego – Jan i Anna Paderewscy, kompozytor Juliusz Zarembski, pierwsi polscy lotnicy Bronisław i Stanisław Matiewicz-Maciewicz, ks. Andrzej Fedukowicz, ks. Oleksandr Samosenko i biskup Karol Antoni Niedziałkowski, rodzina Moniuszków, Kraszewskich, Dombrowskich i innych.

Prosimy o wsparcie finansowe dla uporządkowania cmentarza Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie na rzecz Polaków z Ukrainy PKO Bank Polski SA 02 1020 2368 0000 2602 0650 4080 (PLN, EURO)

ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України» ЄДРПОУ 34394597, p/p UA653253650000002600201484654 (chryvny)
в ЦФ ПАТ «Кредобанк»

Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.