ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Zaproszenie do udziału w konkursie

paderewski_polona_0

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”
Ignacy Jan Paderewski

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego organizuje II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski i szkół polskich za granicą.

Konkurs przewiduje następujące tematy i dyscypliny:

1. „Pianista wirtuoz” – Ignacy Jan Paderewski wzorem dla pianistów wirtuozów i pianistów amatorów.
2. „Muzykolog” – Ignacy Jan Paderewski kompozytorem utworów docenianych przez melomanów i muzykologów.
3. „Historyk” – Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod względem historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop.
4. „Dziennikarz” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem inspiracji dziennikarskich/ pisarskich/literackich.
5. „Poeta” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem weny poetyckiej.
6. „Kreator sztuki” – Ignacy Jan Paderewski natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców plakatu i komiksu.
7. „Badacz analityk” – Ignacy Jan Paderewski źródłem danych do badań i analiz.
8. „Grand Prix” – Ignacy Jan Paderewski przykładem wszechstronnego sukcesu.
9. „Wybitna szkoła” – Ignacy Jan Paderewski patronem godnym czczenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 21 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach II, III, IV, V, VI, VII odbędą się do 10 maja 2022 r. (nie dotyczy dyscyplin: I, VIII i IX).
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach I, VIII i IX odbędzie się podczas gali wręczenia nagród.

Pula nagród wynosi  co najmniej 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli również nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Termin zgłoszeń do 21 stycznia 2022 r.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Załączniki

Komunikat oraz regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/11/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski-2/

www.zozpu.org za: KG RP w Winnicy

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.