ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1 lutego 2014 r. w gmachu Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej imienia Olega Olżycza odbyło się spotkanie ze świadkiem historii ks. Jarosławem Giżyckim, z parafii katedralnej pod wezwaniem św. Zofii w Żytomierzu w ramach edukacyjnego projektu „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Jak przetrwać niewolę”, celem projektu było dowiedzieć się o oporze przeciwko faszyzmowi i komunizmowi w Polsce do 1989 r.

W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież polonijna ze Szkółki sobotnio-niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, Humanistycznego Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu. Widownia była przepełniona, na spotkanie przyszli nie tylko rodzice dzieci, ale i ich dziadkowie.

Na początku występu Polski Dziecięcy Teatr Lalek „ModernPol” zaprezentował obraz przedwojennej Warszawy. Dzieci recytowały piękne polskie wiersze o tematyce patriotycznej i w oryginalny sposób pokazały całe zło wojny i nienawiści. Sala była ozdobiona plakatami, które przedstawiały tragedię II wojny światowej, Wołyń 1943 r. oraz heroizm polskich żołnierzy. Dbając o więzi rodzinne i przekazanie polskich tradycji przyszłym pokoleniom rodzice razem ze swoimi dziećmi zaśpiewali pieśń „Rota”.

Zaproszony świadek historii ks. Jarosław Giżycki opowiedział o swojej rodzinie i wspomnieniach rodziców z czasów II wojny światowej, która wybuchła 1 września 1939 r., gdy niemieccy faszyści wkroczyli do Polski. Ksiądz przedstawił tragiczne fakty i okrucieństwo wojny. On opowiedział o obozach zagłady dla Żydów, Katyniu oraz wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Polski 17 września 1939 r. i jego tragicznych skutkach dla ludności. Z inicjatywy ks. Jarosława był pokazany fragment filmu „Jerzy Popiełuszko” i powstanie NSZZ „Solidarność”, aby uprzytomnić obecnym także ciężar niewoli komunistycznej. W ramach projektu uczniowie przygotowali również prezentacje opowiadające o obronie Polski przed faszyzmem.

Wszystkich obecnych bardzo wzruszył fragment wywiadu z innym świadkiem historii, panem Włodzimierzem Liszczenko, którego córka Wiktoria brała udział w występach dzieci. On opowiedział o represjach Polaków za czasów stalinowskich w latach 1937-38 i przedstawił biografię swojego dziadka Jana Żukowskiego, polskiego patrioty, którego rozstrzelali jako szpiega.

Obecna na spotkaniu p. Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur  zwróciła się do młodzieży  słowami Józefa Piłsudskiego: ” Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Pani Prezes podziękowała p. W. Zubarewej za organizację spotkania oraz dzieciom i rodzicom za zainteresowanie wspólną historią.

Dzięki hojnym darczyńcom z amerykańskiej Polonii w Chicago młodzież dostała czerwone koszulki i szaliczki z polskimi symbolami narodowymi. W tym roku dzieci otrzymały polskie książki, plecaki, przybory szkolne oraz ciepłe rzeczy od swoich rówieśników z Ameryki.

Mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą cenić pokój na ziemi i będą miłować swego bliźniego. W taki tylko sposób możemy zapobiec tragediom niejednego pokolenia…

Wiktoria Zubarewa, Żytomierz

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.