ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

    19 listopada 2014 roku katedra żytomierska była miejscem wspaniałej i podniosłej Mszy świętej. Wieloletni biskup ordynarariusz diecezji żytomiersko-kijowskiej, a dzisiaj kijowsko – żytomierskiej, obecnie biskup senior obchodził 80 lecie urodzin. Razem z Jubilatem Liturgię dziękczynną sprawowało siedmiu biskupów: arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk i greckokatolicki arcybiskup Światosław Szewczuk, głowa Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie. Wśród innych hierarchów modlić się za Jubilata przyjechali: bp Bronisław Bernacki, ordynariusz odessko-symferopolski, bp Leon Dubrawski ordynariusz kamieniecko-podolski, bp Marian Buczek – emerytowany ordynariusz charkowsko-zaporożski, bp Witalij Skomarowski ordynariusz łucki, biskup greckokatolicki z Iwano-Frankowska. Współkoncelebrowali liczni księża, w liczbie ok. 80-ciu, w tym rektorzy wyższych seminariów duchownych, profesorowie, dziekani. Słowo Boże wygłosił J.E. Ks. Abp ordynariusz kijowsko żytomierski Piotr Malczuk. Po skończonej Liturgii swoje serdeczne słowo podziękowania za lata przyjaźni i współpracy, wielkiej pomocy w czasach prześladowań wyraził Ks. Abp greckokatolicki Światosław Szewczuk/ Napomknął on, że data jubileuszu zbiega się Bożym trafem z 25 rocznicą legalizacji Cerkwi Greckokatolickiej, którą komuniści w ZSRR zdelegalizowali i skazali na zapomnienie. Na uroczystość przybyli także dostojni Goście, przedstawiciele Polskiego Korpusu Dyplomatycznego na czele z Konsulem Generalnym RP w Winnicy Radcą Ministrem Krzysztofem Świderkiem, oraz wysocy przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, na czele z Przewodniczącym Rady Obwodowej Witalijem Francuzem. Swoje życzenia skłądali również p/o wicegubernatora obwodu żytomierskiego Jarosław Łahuta, wiceprezydent miasta Żytomierza Oleksandr Boczkowski, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur.

    Rzesza wiernych po brzegi wypełniła katedrę św. Zofii dowodząc tym samym, jak wielkim szacunkiem i powagą cieszy się Biskup Jan. Dla wielu jest on niezrównanym Pasterzem, Duchownym Ojcem, wytrawnym dyplomatą, wzorem kapłana. Przytoczę znamienne słowa P. Konsula Generalnego, który w swoim wystąpieniu powiedział: „Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie! Gdy przebywasz na Łotwie, mówią o Tobie: Wielki Łotysz, służąc wiele dziesiątków lat na Ukrainie, wielu mówi: Wielki Ukrainiec, a ja dodam jeszcze to, że jako syn Polskiego Narodu jesteś Wielkim Polakiem!”. Po Mszy świętej do Jubilata podchodzili z życzeniami zdrowia i błogosławieńswta Bożego na długie, długie lata, różni ludzi. I ci wykształceni i ci prości. Duchowni i świeccy. Dla każdego u Księdza Biskupa znalazło się życzliwe słowo.

Informacja:

  Biskup Jan Purwiński urodził się w rodzinie polskiej na Łotwie 19.11.1934 r. Swoją duszpasterską działalność rozpoczął w Daugapilsie (Dyneburg, Dźwińsk) na Łotwie. Były to czasy głębokiego komunizmu i wielkich prześladowań Kościoła Katolickiego w ZSRR. Mianowany proboszczem parafii w Dawgapilsie, następnie w Krasławiu, Indrze. Na prośbę kardynała Juliana Vaivodsa w 1977 roku przybył do Żytomierza, by pełnić funkcję administratora parafii św. Zofii (proboszczem, acz schorowanym był ks. Stanisław Szczypta). Po śmierci ks. Szczypty objął proboszczostwo na tak ważnej placówce. Była to jedna z nielicznych działających parafii rzymskokatolickich na żytomierszczyźnie. Gdy nastały nowe czasy, Ojciec Święty mianował go biskupem ordynariuszem żytomiersko-kijowskim (16 stycznia 1991). Konsekracja miała miejsce w katedrze św. Zofii 4.03.1991 r. Zadania ordynariusza diecezji Biskup Jubilat pełnił przez 20 lat. Dzisiaj Biskup Senior służy swoją pomocą w licznych obowiązkach nowego arcybiskupa ordynariusza Piotra Malczuka.

Ks. Jarosław Giżycki Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie

img_6808_novyy_razmer img_6883_novyy_razmer img_6886_novyy_razmer img_6892_novyy_razmer img_6895_novyy_razmer img_6906_novyy_razmer img_6914_novyy_razmer img_6918_novyy_razmer img_6922_novyy_razmer img_6924_novyy_razmer img_6926_novyy_razmer img_6934_novyy_razmer img_6935_novyy_razmer

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.