ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

K O N C E R T

dn 09.07.2013 r. o 19:00

CHORU

„Chorus Culmensis”

Katedra Żytomierska pw. Św. Zofii

(Żytomierz, Pl. Zamkowy, 2)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

corus_web„Chorus Culmensis” – „Chór Chełmiński” ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotyczne, muzykę dawną, klasyczną i ludową. Śpiewa podczas uroczystości kościelnych, miejskich, państwowych, dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci specjalnej troski.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.