ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Zasłużony dla Kultury Polskiej
Zespół Kameralny im. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego

 Zespół Kameralny w Żytomierzu na Ukrainie działa od 2001 roku, powstał przy wsparciu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Jest to zespół o  barokowym składzie: flet, skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian. Obecnie zespół ma imię Zasłużony dla Kultury Polskiej Zespół Kameralny im. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego.

 Zespół inicjuje powstawanie nowych zespołów (trio smyczkowe w Filharmonii Żytomierskiej, trio wokalne „Barwy” w Olewsku), wspiera je oraz już istniejące merytorycznie, dzieli się nutami, organizuje wspólne koncerty.

 Zespół uczestniczył w edycjach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w Żytomierzu, zapraszając do współgrania młodych wykonawców i twórców oraz aranżując do tego utwory. Stymuluje to wyraźnie działalność kompozytorską. Bierze udział w stałych festiwalach kultury polskiej w Winnicy, Charkowie, Korosteniu, Berdyczowie, Romanowie, Olewsku, Werchownie. Uczestniczy (w organizacji również) w koncertach z okazji obchodów rocznic wybitnych Polaków: I.J. Paderewskiego, J. Zarębskiego, I.F. Dobrzyńskiego, J.I. Kraszewskiego, J. Conrada-Korzeniowskiego. Przez zespół zorganizowano w Kijowie koncert poświęcony Juliuszowi Zarębskiemu, twórczości Richarda Wagnera w ospiekcze kultury polskiej. Do 200. rocznicę urodzin  I.F. Dobrzyńskiego (ur. 25.II.1807) – ojca polskiej muzyki symfonicznej a naszego ziomka – stworzono siłami zespołu film o życiu i twórczości tej ważnej, lecz mało eksponowanej nawet w Polsce postaci.

 Zespół Kameralny imienia Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego zapoznawał z muzyką Wołynia – zarówno dawną i współczesną mieszkańców Krakowa, Pułtuska, Bytomia, Będzina. Występy zespołu ukazują pewien obraz  duszy narodu, o którym Polacy w macierzy może i nie podejrzewają.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.