ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Zasłużony dla Kultury Polskiej
Polski Ludowy Folklorystyczny Zespół
„Poleskie Sokoły”

Polski Ludowy Wokalny zespół „Poleskie Sokoły” pod kierownictwem zasłużonego dla kultury polskiej pana Jana Boczkowskiego. Zespół «Poleskie Sokoły» został założony w 1990 roku w Żytomierzu przy poparciu pierwszego prezesa Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walentego Grabowskiego.

Zespół prowadzi szeroką działalność koncertową, propagując polską i ukraińską kulturę. Charakterystycznym dla członków tego zespołu jest to, że śpiewają pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, klasyczne i współczesnych kompozytorów. «Poleskie Sokoły» wielokrotnie brały udział w Międzynarodowych Festiwalach Kultury Polski (Mrągowo, Koszalin, Chełm, Przemyszl i inne). Koncertowały w  Mołdawi i Holandii. Zespół brał udział w spotkaniach z Papieżem Janem Pawlem II w Kijowie, Krakowie i Siedlcach.

Biorą również aktywny udział w życiu kulturalnym Ukrainy, występując na różnych przeglądach i festiwalach: «Tęcza Polesia» w Żytomierzu, Berdyczowie, Doniecku, Lwowie, Odesie, Łucku,  innych.

Opiekuje się zespołem Zjednoczenie Polaków na Żytomierszczyźnie „Polonia” oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.