ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Афиша_Катинь_2016

Kapelania Polaków na Żytomierszczyźnie

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Pod Patronatem Honorowym

Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka

KONCERT – REQUIEM

«PAMIĘCI OFIAR KATYNIA»
10 kwietnia 2016 r.

KATEDRA ŻYTOMIERSKA P.W. ŚW. ZOFII

 

13:00 Msza Święta w intencji ofiar represji stalinowskich, mordu w Katyniu, Charkowie, Bykownie i Miednoje oraz tragicznego lotu pod Smoleńskiem w Katedrze p.w. św. Zofii ( Plac Zamkowy, 2).

14:00 – Koncert – Requiem, poświęcony ofiarom katyńskim oraz katastrofy lotniczej. (Katedra p.w. św. Zofii, Plac Zamkowy, 2).

Program:    Polska Sobotnio-niedzielna szkoła

ModernPol, Zespół „Dzwoneczki”, „Koroliski”,

Aleksander Tkaczenko, Katarzyna Bakalczuk, Katarzyna Rybczyńska, Natalia Zubarewa

„Preobrażenie”, Katedralny Chór, „Poleskie Sokoły”

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.