ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Z ogromnym żalem żegnamy sp. Franciszka Brzezickiego – jednego z założycieli i aktywnego członka Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. 

Od prawie trzydziestu lat istnienia ZOZPU pozostawał w pierwszym szeregu wojowników o powrót i rozwój polskości na Żytomierszczyźnie w różnych aspektach życia codziennego, czy to chodziło o msze w kościele, czy odnawianie Cmentarza Polskiego w Żytomierzu, czy organizowanie nauczania w języku polskim. 

zubar_brzezicki-522Na spotkaniach z młodzieżą nieustannie podkreślał konieczność wspólnego dbania o kontynuacje polskich tradycji oraz więzi międzypokoleniowych.

Franciszek Brzezicki pozostanie wśród nas jako Polak Niezłomny, wzór do naśladowania dla naszych dzieci i wnuków.

Szczere wyrazy współczucia z powodu niepowetowanej straty składamy Rodzinie.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu Członków oraz Zarządu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.