ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Termin nadsyłania prac do 31 MAJA ! Można rejestrować zarówno szkołę jak i drużynę rodzinną lub koło historyczne/ informatyczne.

W przypadku szkół Polonijnych zapraszamy dwie drużyny – jedna w konkursie światowym a druga w regionalnym. Szczegóły na stronie https://konkurs-patrianostra.pl/#Serdecznie zapraszamy !

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.