ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie
IX Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”

Naród żyje, dopóki język jego żyje

21 lutego w Żytomierzu odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorem obchodów był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, przy wsparciu Kuratorium Oświaty Żytomierskiej Miejskiej Rady i Oddziału Kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy p. Tomasza Olejniczaka.
21 lutego przedstawiciele wszystkich narodowości świata obchodzą Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jego celem jest podkreślenie bogactwa językowego różnych nacji i zachęta do nauki języków obcych. Znajomość języków umożliwia komunikację, przez co zbliża do siebie ludzi. Międzynarodowa organizacja UNESCO opowiada się za zbliżeniem kultur i ich integracją, szczególnie poprzez język, ponieważ jest on istotnym czynnikiem rozwoju dziedzictwa duchowego świata.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego rozpoczęła Msza święta w katedrze świętej Zofii. Mszę św. celebrował kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki TChr.
W Obwodowym Teatrze Lalek ponad 80 uczniów żytomierskich szkół średnich oraz polskich szkół sobotnio-niedzielnych (ŻOZPU, Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu, Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków Ukrainy іm. Władysława Rejmonta, Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Korostyszewie, Olewskiego rejonowego Związku Polaków na Ukrainie) pisali IX Dyktando „Mistrz ortografii polskiej”. Zanim uczniowie zabrali się do pisania, do uczestników i do nauczycieli zwrócił się ze słowem Konsul generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak. W swojej przemowie zwrócił uwagę na tradycję tego konkursu i jego rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej polszczyzny, życzył uczestnikom konkursu „połamania pióra”. W szczególny sposób podziękował prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU p. Wiktorii Laskowskiej-Szczur za organizację obchodów. Wiktoria Laskowska-Szczur ze swej strony podziękowała uczniom i nauczycielom za liczne przybycie. Dla zwycięzców przewidziane były atrakcyjne nagrody, dyplomy a główną nagrodą – wyjazd wakacyjny do Polski.
Konkurs Ortograficzny od strony merytorycznej został przygotowany przez p. dr Wiktorię Wachowskę. Popularyzacja ortografii polskiej motywuje dzieci do nauki języka oraz sprzyja integracji środowiska wśród dzieci i nauczycieli – polonistów.
Po zakończeniu dyktanda w auli Żytomierskiego Obwodowego Teatru Lalek odbyła się akademia z udziałem mniejszości narodowych – Polaków, Czechów, Niemców, Ormian.
Widzowie nagradzali gromkimi brawami piękne występy uczniów szkół sobotnio-niedzielnych, członków Polskiego Teatru Lalek „Modernpol” funkcjonujących przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (kier. Wiktoria Zubarewa – nauczycielka języka polskiego), Polskiego Wokalnego Zespołu „Dzwoneczki” (kier. Zasłużona dla Kultury Polskiej Jadwiga i Bogdan Poliszczukowie).
Czeską kulturę reprezentował zespół „Wołyńki Czechy”, dziecięcy zespół „Rozmarinek” (kier. Olena Łagowska i nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa), Niemieckie Towarzystwo „Wiedergeburt” duet z Korostenia, (kier. Olga Antoniuk), który wykonał pieśni w języku niemieckim. Wiersze o Armenii w języku ojczystym deklamowali Wagarszak Petrosian, Meri Arutiunian, Ryta Arutiunian i Włodzimierz Muriadian.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w imieniu władz państwowych ze słowami wdzięczności i gratulacjami zwrócił się p. Aleksander Piwowarski – główny specjalista oddziału zarządzania kulturą Żytomierskiej Obwodowej Rady. Ponownie głos zabrali: Konsul generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska-Szczur, a także prezes Stowarzyszenia Wołyńskich Czechów Ludmiła Czyżewska, dyrektor biura Stowarzyszenia Ormian „Erebuni” Wage Petrosian, prezes Towarzystwa Niemców „Wiedergeburt” w Korosteniu Olga Antoniuk
Na zakończenie wszystkie polskie zespoły zaśpiewały „Rotę”, nieoficjalny hymn Polaków poza granicami Polski.

Aleksander Piwowarski