ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

List - Dzień Polonii i Polaków za Granicą MEN-1Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do polskich środowisk oświatowych i naukowych za granicą.
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

PRZEMYSŁAW CZARNEK

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą serdecznie pozdrawiam naszych Rodaków mieszkających i pracujących w różnych miejscach na całym świecie. Jako Minister Edukacji i Nauki w sposób szczególny zwracam się do polskich środowisk oświatowych i naukowych za granicą.

W tym ważnym dniu pragnę z całego serca podziękować Państwu za promowanie naszej kultury i historii oraz osiągnięć wybitnych Polaków. Dziękuję także za podtrzymywanie i pielęgnowanie tożsamości narodowej. To Państwo są prawdziwymi ambasadorami polskości w swoich społecznościach, szkołach, ośrodkach naukowych czy miejscach pracy.

Wyrażam ogromne uznanie dla wszystkich polskich badaczy pracujących w zagranicznych ośrodkach naukowych. To Państwo wspierają współpracę międzynarodową i przyczyniają się do promowania polskiej nauki. Dzięki Państwu naukowcy z innych krajów mogą poznać nasze osiągniecia i dowiedzieć się o polskich sukcesach w różnych dziedzinach.

Słowa wdzięczności kieruję także do nauczycieli i dyrektorów polskich szkół poza granicami kraju. Dziękuję za trud nauczania języka polskiego, przekazywania wiedzy o Polsce i wychowania w duchu szacunku dla polskiej tradycji. Państwa praca w istotny sposób przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych i podtrzymywania łączności z Ojczyzną przodków.

Wszystkim Państwu przekazuję życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Życzę radosnego świętowania!

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

https://youtu.be/wVrnF6reXcM

 

 

 

 

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.