ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

0 DSC04333W ramach akcji Narodowe Czytanie 2021 w Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej im. O. Olżycza Polacy z Żytomierza wzięli udział we wspólnej lekturze Gabrieli Zapolskiej.

Przybyłych 4 września na ul. Nowy Bulwar 4 powitała prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, która odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Narodowego Czytania. Z zaproponowanej przez Parę Prezydencką Narodowego Czytania razem spotkaliśmy, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

W lekturze noweli uczestniczyli, prezesi organizacji polskich Wiktoria Laskowska-Szczur, Mirosława Starowierow, Maria Piwowarska i nauczyciele języka polskiego Wiktoria Zubarewa, Natalia Zubarewa i Andrzej Piotrowicz (ORPEG), kierownicy zespołów polskich Irena Świtelska i Jadwiga Poliszczuk członkowie organizacji polskich, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, studenci KUL oraz mieszkańcy Żytomierza.

Wydarzeniu towarzyszyły przegląd filmów i konkursy z nagrodami. Młodzież przedstawiła przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Wiktorii Zubarewej inscenizację teatralną wybranych fragmentów utworu.

Na zakończenie spotkania Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur podziękowała młodzieży za aktywny udział w akcji oraz ich rodzicom za pielęgnowanie czytania lektur w języku polskim w swoich domach.

Prezes Stowarzyszenia nauczycieli-polonistów Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow podkreśliła, że taka akcja była przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie dzięki wieloletniej pracy Wiktorii Laskowskiej-Szczur, której efekty można dostrzec już dzisiaj. Prezes dodała, że uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie czytają bardzo dobrze i to świadczy o ich pracy nad sobą oraz udzielanej pomocy przez nauczycieli języka polskiego.

Uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy z pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2021. Imprezę zakończył poczęstunek.

Organizatorem akcji Narodowe Czytanie w Żytomierzu był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjny KUL w Żytomierzu.


TABLICE INFORMACYJNE_120X80_NARODOWE CZYTANIE_U

 

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

 

Wiktoria Laskowska

 #FundacjaWolnośćiDemokracja.
 #KancelariaPrezesaRadyMinistrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

0 DSC04333 1DSC04245 DSC04251 DSC04252 DSC04266 DSC04271 DSC04278 DSC04282 DSC04286 DSC04290 DSC04291 DSC04305 DSC04318 DSC04320 DSC04324 DSC04327 DSC04328 DSC04329

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.