ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_491016 czerwca 2017 roku w Centrum Polskim senator RP, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” spotkali się z przedstawicielami lokalnego środowiska polskiego, by porozmawiać o jego problemach.

 

Polacy z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie chlebem i solą przywitali znamienitych gości. Senatorowi RP Andrzejowi Pająkowi i prezesowi Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołajowi Falkowskiemu towarzyszyli kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz i konsul RP w Winnicy Urszula Filipkowska. Młodzież z zespołów Dzwoneczki i Koroliski ubrana w polskie stroje ludowe zaśpiewała polskie pieśni i recytowała wiersze.

Spotkanie miało na celu omówienie wielu spraw ważnych dla polskiego środowiska z Żytomierza i obwodu żytomierskiego oraz zapoznanie się z jego potrzebami. Na początek każdy z uczestników przedstawił swoją organizację, opowiedział o jej pracy na rzecz Polaków na Żytomierszczyźnie i aktualnych problemach. Wystąpienia potwierdziły różnorodne formy działalności prowadzonej przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, a także duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy i wymianą informacji. W siedzibie Związku mieści się muzeum organizacji, a w nim puchary i nagrody, które pokazują wieloletnią i owocną pracę zarządu oraz członków ŻOZPU.

Senator RP Andrzej Pająk, który był gościem IX Dni Kultury Polskiej (13-16 października 2016 r.), podziękował za pożyteczną pracę na rzecz krzewienia języka ojczystego, kultury i tradycji polskiej. Zasłużona dla Kultury Polskiej Olga Kolesowa mówiła o problemach związanych ze wspieraniem mediów polskich. O sprawach młodego pokolenia, zwłaszcza o wychowaniu patriotycznym, opowiedziała prezes Żytomierskiej Obwodowej Społecznej Młodzieżowej Organizacji „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny” Maria Piwowarska. Kapelan Polaków w Żytomierzu ks. Jarosław Giżycki podkreślił rolę duchowego wsparcia działań Związku, co owocuje dobrą współpracą z Kościołem katolickim. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur zwróciła uwagę na pilną potrzebę powstania polskiej szkoły, zapoznała gości z pracą Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz podziękowała za pomoc i wsparcie Polaków na Żytomierszczyźnie.

Następnego dnia senator Andrzej Pająk uczestniczył w konsekracji sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu.

Wiktoria Laskowska- Szczur

DSC_4910 DSC_4962 DSC00313 DSC00317 DSC00318 DSC00335 DSC00340 DSC00342 DSC00347 DSC00361 DSC00362 DSC00363 DSC00364 DSC00386 DSC00389 DSC00406 DSC00411 DSC00412 DSC00415 DSC00416

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.