ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Dzień Żytomierza uświetnił Festiwal Kultur Mniejszości Narodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele wspólnot narodowych: Łemki, Rosjanie, Grecy, Żydzi, Czesi, Niemcy i Polacy. Polskie zespoły „Koroliski”, „Dzwoneczki” i „Poleskie Sokoły” w pięknym stylu zaprezentowały polską kulturę narodową. Żytomierzanie razem z nimi śpiewali polskie przeboje, a potem gromkimi brawami nagrodzili wykonawców.

W rozstawionych namiotach Żytomierski Obwodowy Związek Polaków zaprezentował swój dorobek i osiągnięcia sportowe, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Zdjęcia z archiwum ŻOZPU ukazały historię powstania organizacji, odradzanie się i utrwalanie polskiej kultury na Żytomierszczyźnie. Zaprezentowano również wydane przez ŻOZPU publikacje: książkę Walentego Grabowskiego pt. „Rozmowa z kamieniem”, inną, poświęconą jego pamięci «W sercu przeniosłem wdzięczność dla mojego rodu i narodu», „Muzyczny skarbiec Wołynia”, folder „Ignacy Jan Paderewski i Ziemia Żytomierska” (poświęcony 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego) oraz czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny”. Udzielano również porad i informacji odnośnie: otrzymania Karty Polaka, możliwości studiów w Polsce, nauczania języka polskiego i innych.

Dni Żytomierza zaszczycili swoją obecnością delegacja z Płocka na czele z panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, pan wicekonsul Wojciech Mrozowski z Winnicy oraz Przewodniczący ODA Sergij Ryżuk oraz Przezydent Żytomierza Wołodymyr Deboj. Przybyłych gości przywitali Polacy Żytomierza ubrani w piękne, tradycyjne stroje ludowe. Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur przedstawiła działalność oraz dorobek najstarszej polskiej organizacji na Ukrainie. Gości i artystów poczęstowano polskimi pączkami.

Dzień Żytomierza był wypełniony i ciekawy: odbył się Folklorystyczny Festiwal «Poleskie wesele», Festiwal Sztuki Ulicznej «Street Art», Święto Chleba «Żyto dla pokoju», które jak mamy nadzieję, stanie się tradycją obchodów święta naszego miasta, „Święto lodów”, Festiwal Szaszłyków, oraz wiele innych. Świętowanie zakończyło się pokazem sztucznych ogni.

 

Wiktoria Laskowska-Szczur

DSC_7837 DSC_7894 DSC_7906 DSC_7925 DSC_7932 DSC_7933 DSC_7936 DSC_7943 DSC_7962 DSC_7965 DSC_7979

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.