ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo!

Żytomierz jest miastem spotkania kultur i narodowości. Tutaj urodzili się wielcy twórcy kultury, kompozytorzy polskiego pochodzenia, którzy potrafili działać na rzecz zbliżenia kultur i narodów nawet w warunkach sowieckiego reżymu.
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie razem ze Średnią Szkołą Muzyczną Nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego i Muzeum Borysa Lotaszyńskiego organizuje 17.02.2015 r. naukową konferencje w ramach obchodów 140 rocznicy urodzin R. Glierè oraz 120 rocznicy urodzin B. Latoszyńskiego. Program jubileuszu Szkoły Muzycznej i wszystkich przedsięwzęć, koncertów, wystawy, prezentacji w załączniku. Owa dyskusja naukowa poświęcona jest uczczeniu wyżej wspomnianych kompozytorów.
Seredecznie zapraszamy!
Prezes Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.