ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

imagesZ głębokim smutkiem żegnam

Ks. Prof. Romana Dzwonkowskiego SAC

Odszedł od nas przyjaciel i duszpasterz

Polaków na Wschodzie

Opiekun i badacz historii Kościoła

katolickiego na Wschodzie

Członek Polskiej Akademii Nauk i

Polskiej Akademii Umiejętności

Jeden z założycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Obrońca Dobrego Imienia Polski i Polaków

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz odznaką honorową MSZ Bene Merito – za działalność wzmacniającą pozycję Polski
na arenie międzynarodowej

Księdza Profesora zapamiętamy jako człowieka modlitwy i czynu

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom

składam najgłębsze wyrazy współczucia

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.