ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Ordynariusz diecezji łuckiej bp Witalij Skomarowski został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Zastępcą przewodniczącego został biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki SDB, a sekretarzem generalnym episkopatu biskup pomocniczy lwowski Edward Kawa OFMConv.

Wyboru dokonano podczas 58. sesji plenarnej Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy w dniach 16-17 marca na terenie Wyższego Seminarium Duchownego św. Józefa w Brzuchowicach.

J.E. Witalij Skomarowski

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W imieniu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie gratulujemy Ekscelencji wyboru na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa: dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, poczucia spełnienia wyrażającego się we wdzięczności oraz satysfakcji z owoców nowych działań.

Niech Pan Bóg umacnia Cię w drodze do świętości i nieustannie wspiera, a Matka Boża Berdyczowska ma Cię w Swojej opiece.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes

Biskup Witalij Skomarowski

Biskup Witalij Skomarowski ur. 30 XII 1963 r. w Berdyczowie, obwodu Żytomierskiego (Ukraina). Po ukończeniu szkoły medycznej i służby wojskowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Rydze.

27 maja 1990 r. przyjął Święcenia kapłańskie.

W latach 1990–1991 był wikariuszem w Berdyczowie, w 1991–1992 – sekretarzem biskupa i wikariuszem w Żytomierzu, w 1992–1995 – proboszczem parafii w Sumach.

W roku 1995 ks. Witalij został mianowany kanclerzem kurii diecezjalnej w Żytomierzu, a w roku 1998 – proboszczem katedry św. Zofii.

W latach 2000–2002 pełnił urząd wice-rektora diecezjalnego Seminarium Duchownego w Worzelu, a w latach 2002–2011 był Rektorem tegoż Seminarium.

7 kwietnia 2003 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Witalija Skomarowskiego biskupem pomocniczym diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.

Sakrę biskupią ks. Witalis przyjął 7 czerwca 2003 roku z rąk Jego Eminencji Mariana Jaworskiego Kardynała, Metropolity Lwowskiego, współkonsekratorami byli Nuncjusz Apostolski na Ukrainie arcybiskup Mikołaj Eterowicz i biskup kijowsko-żytomierskim Jan Purwyński.

12 kwietnia 2014 papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym łuckim. Uroczysty ingres do łuckiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbył się 17 maja 2014 roku.

Od 2013 pełni funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

31 maja 2016 został mianowany administratorem apostolskim diecezji kijowsko-żytomierskiej po nagłej śmierci biskupa Piotra Malczuka.

W 2016 został odznaczony Prezydentem RP Andrzejem Dudą Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.