ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szef Banku Narodowego Ukrainy (NBU)  Andrij Pyszny zaprezentował 23 lutego nowy banknot związany z rocznicą inwazji rosyjskiej, opatrzony hasłem "Pamiętamy! Nie przebaczymy! Nigdy!", poświęcony walce Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą i utrwaleniu ducha narodu ukraińskiego, jego odporności, niezłomności i bohaterstwa.

„Nie mogliśmy nie odnotować tej daty – rocznicy inwazji na pełną skalę; tego dramatycznego, szokującego, rozstrzelanego roku naszego życia” – powiedział na prezentacji szef NBU Andrij Pyszny.

Banknot zdobi zdjęcie trzech żołnierzy ukraińskich podnoszących flagę narodową Ukrainy (fot. „Ukraińscy żołnierze podnoszą flagę” autorstwa Oleksandra Smirnowa) na tle fragmentów mapy Ukrainy i flag krajów wspierających Ukrainę.

Powyżej dodano tekst, w językach ukraińskim i angielskim, który głosi: „24 lutego 2022 roku inwazja armii rosyjskiej na pełną skalę rozpoczęła nowy etap agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. Narodowa wojna o niepodległość i suwerenność Ukrainy trwa od 2014 roku. To również wojna o wybór cywilizacyjny: Ukraina broni swej przynależności do cywilizacji europejskiej, a jednocześnie – tych fundamentalnych wartości, praw i swobód, które tworzą podstawy świata zachodniego”.
Pod wieńcem laurowym napis: „A NA ODNOWIONEJ ZIEMI NIE BĘDZIE WROGA”

Na odwrotnej stronie banknotu znajduje się stylizowana kompozycja przedstawiająca cierpienia fizyczne i przeżycia duchowe Ukraińców w czasie okupacji – rysunek skrępowanych rąk (autor projektu Serhij Miszakin), po obu stronach którego – stylizowane skrzydła z płomieni świec; powyżej, na tle zarysów zniszczonych budynków, wieniec cierniowy, symbol męczeństwa, z prawej strony którego element ochronny, kompozycja kolorystyczna łącząca wizerunek kaliny i jeża przeciwpancernego.

Również na rewersie banknotu znajduje się napis: „PAMIĘTAMY! NIE WYBACZYMY! NIGDY!” (pod cierniową koroną) i przedstawia rodzaj aluzji – stylizowane maki, przedstawiające krwawe ślady po kulach.

Kompozycja ta „odzwierciedla fizyczne i duchowe cierpienia Ukraińców pod okupacją” – podkreślił bank centralny.

Projekt tego pamiątkowego banknotu został stworzony przez Zasłużonego Artystę Ukrainy Wołodymyra Tarana.

Banknot nominałem 20 hrywny to legalny środek płatniczy i musi być akceptowany przez wszystkie osoby fizyczne i prawne bez żadnych ograniczeń na całym terytorium Ukrainy dla wszystkich rodzajów płatności.

Wiktoria Laskowska www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.