ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Dzisiaj, 13 kwietnia w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żytomierzu odbył się wykład otwarty poświęcony pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, której celem jest upamiętnienie polskich jeńców wojennych i więźniów, zamordowanych przez władze sowieckie wiosną 1940 roku. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli również film dokumentalny „Tragedia katyńska: jak ZSRR zniszczył elitę Wojska Polskiego // 10 pytań dla historyka”, który ujawniał tragiczne wydarzenia związane z tą tematyką oraz otrzymali pamiątki – „katyńskie guziki”.

Cel główny wykładu: zapoznanie uczniów z historią zbrodni katyńskiej i jej miejscem w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Organizator Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Katyńska Zbrodnia to jedna z najmroczniejszych kart w wojskowej historii Europy, pozostawiająca niezagojoną ranę w sercach polskiego narodu.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, którego celem jest uczczenie pamięci polskich jeńców wojennych i więźniów, zamordowanych przez władze sowieckie wiosną 1940 roku. Wtedy to funkcjonariusze NKWD zastrzelili strzałem w tył głowy niemal 22 tysiące Polaków, schwytanych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Egzekucje trwały około sześciu tygodni, od kwietnia do maja 1940 roku, aresztowanych żołnierzy przechowywano w specjalnych obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ich ciała pochowano w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miedno i Charkowie.

Wśród rozstrzelanych znajdowali się oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i strategowie, policjanci, urzędnicy państwowi, naukowcy, wykładowcy uniwersyteccy, artyści, pisarze, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Przez wiele lat władze sowieckie próbowały ukryć ten zbrodniczy czyn, obwiniając o niego nazistowskie Niemcy. Jednak dzięki uporowi polskiego narodu, historyków i aktywistów, prawda o Katyniu stopniowo wyszła na jaw.

W 1990 roku Federacja Rosyjska przyznała się do odpowiedzialności za ten zbrodniczy czyn, uznając, że został on popełniony przez sowieckie wojska pod kierownictwem Ławrientija Berii i innych urzędników. To przyznanie się stanowi ważny krok w stronę sprawiedliwości i pamięci ofiar. Nieuznanie Katyńskiej Zbrodni podczas Procesu Norymberskiego świadczy o zawiłości sprawy i manipulacji politycznej. Jednak dzięki determinacji polskiego narodu i społeczności międzynarodowej prawda stopniowo wyszła na jaw, a Katyń został uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości.

Zabijając polskich patriotów, sowieci chcieli zapobiec odrodzeniu się polskiego państwa i tym samym wymazać Polskę z mapy Europy. Na to w 2022 roku zwrócił uwagę Jan Józef Kasprzyk, kierownik Biura ds. Weteranów i Ofiar Represji Polski.

Pamięć o Katyniu żyje w sercach polskiego narodu i wszystkich, którzy czują potrzebę upamiętnienia tragedii oraz zapewnienia sprawiedliwości ofiarom. Pomniki w różnych krajach świata, filmy i literackie dzieła – to wszystko świadczy o niezapomnieniu wydarzeń i nadziei na sprawiedliwość.

Tetiana Petrowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.