ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_5520W Żytomierzu 3 maja odbyły się uroczystości poświęcone Dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz Konstytucji 3 Maja: Msza Św. w katedrze pw. Św. Zofii, koncert „Łączy nas Ojczyzna – Polska”, złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem św. Jana Pawła II, wycieczka pt. „Polski Żytomierz” oraz spotkanie w Centrum Polskim. W uroczystościach wzięli udział prezesi organizacji polskich, nauczyciele, siostry zakonne, uczniowie i mieszkańcy Żytomierza.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta dziękczynna w intencji Polonii i Polaków za Granicą w kościele katedralnym św. Zofii, odprawiona przez ks. prałata Krzysztofa Gołąbka – proboszcza parafii katedralnej w Rzeszowie w koncelebrze z ks. Witalijem Bezszkurym, proboszczem katedry pw. św. Zofii w Żytomierzu. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek.

Świąteczny koncert zatytułowany „Łączy nas Ojczyzna – Polska” zabrzmiał w wykonaniu katedralnego chóru chłopięco–męskiego „PUERI CANTORES RESOVIENSES” pod dyrekcją Marcina Florczaka, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Zarówno słuchaczom, jak i artystom serdeczne życzenia i gratulacje złożyli:  kierownik wydziału ds. religii i mniejszości narodowych Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Piwowarski, Stanisław Żyracki – prezes Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego – Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego. Słowa podziękowania skierował do gości proboszcz katedry żytomierskiej ks. Witalij Bezszkury.

W ramach obchodów zostały zorganizowane dwie wycieczki: do Muzeum Kosmonautyki oraz „Polski Żytomierz”, którą  prowadziła pani dr Irena Kopoć. Młodzież zapoznała sie z historią Polaków Żytomierza oraz uczciła mogiły wielkich Polaków pochowanych na Cmentarzu Polskim.

Młodzież ze Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy ŻOZPU wykonała ręcznie świąteczne kartki z życzeniami. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Święto Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone na całym świecie. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej. Polska mniejszość narodowa na Żytomierszczyźnie (Ukraina) stanowi znaczny procent ludności, który wynika z historycznej sytuacji geopolitycznej i geograficznej. Mimo wielu kilometrów dzielących obwód żytomierski od Polski, mimo represji carskich i sowieckich stosowanych wobec Polaków na Ukrainie, Polacy nie tylko nie zapomnieli o swoich korzeniach, ale pielęgnowali swój język ojczysty, tradycje i kulturę polską.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą dziękuję Państwu za oddanie sprawom Ojczyzny, za to że broniliście Państwo wiarę, pielęgnowaliście polską mowę, kulturę i tradycje w strasznych czasach represji! Wam należą słowa uznania i szacunku! Bóg zapłać!

W imieniu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur. 

Działanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

IMG_5400 IMG_5450 IMG_5463 IMG_5486 IMG_5491 IMG_5499 IMG_5502 IMG_5508 IMG_5520 IMG_5523 IMG_5530 IMG_5537 IMG_5542 IMG_5545 IMG_5547 IMG_5550 IMG_5558 IMG_5559 IMG_5575

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.