ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_1974Z okazji święta języka ojczystego Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjny KUL zorganizował Dyktando z Języka Polskiego

Jest już tradycją, że w dniu obchodzonego na całym świecie święta ustanowionego przez UNESCO Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przygotowuje dyktando i konkurs wiedzy historycznej. Przystępującym w tym roku do sprawdzianu ze znajomości polszczyzny konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński złożył życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur zaznajomiła z historią Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i jego obchodami w Żytomierzu: „Nasza historia pamięta wydarzenia związane z zakazem używania języka ojczystego, wystarczy przypomnieć carskie uchwały po Styczniowym Powstaniu 1863 r. oraz sowieckie represje, czystki etniczne 1930-1938 r.”. Również organizatorzy życzyli młodzieży połamania piór.

Tekst dyktanda przygotowała i odczytała Mirosława Starowierow.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Konsulat Generalny RP w Winnicy.

W naszej Polskiej Szkole Sobotnio – Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego na lekcjach języka polskiego czytali ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijali słownictwo, ćwiczyli poprawność ortograficzną, grali w gry językowe.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego podkreśla bogactwo różnorodności językowej, zachęca do nauki języków obcych oraz daje poczucie dumy z bogactwa naszego języka.

Gorąco zachęcamy do brania udziału w następnych konkursach!

 
Szkoła jest dofinansowana ze środków #Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Wiktoria Laskowska

IMG_1973 IMG_1974 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1984 IMG_1988 IMG_1990 IMG_1991

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.