ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

    Uroczystości związane z rozpoczęciem rajdu, przygotowane przez Garnizon Warszawski Wojska Polskiego, odbyły się 1. września na pl. Piłsudskiego. Wyjeżdżających pożegnali kresowiacy, powstańcy warszawscy, harcerze i bliscy osób pomordowanych na Wschodzie. Ok. 70 motocyklistów z Polski i z zagranicy w trzy tygodnie pokonali ponad 6 tys. km. Trasa rajdu prowadzi przez miejsca związane ze zbrodnią katyńską oraz innymi zbrodniami komunistycznymi, a także przez miejsca, gdzie mieszkająPolacy. Motocykliści jechali drogami, które wiodły przez Polskę, Litwę, Białoruś, Rosję i Ukrainę.

XII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński dotarł 14 września 2012 r. do Bykowni pod Kijowem. W Bykowni uczestnicy rajdu zatrzymali się w lesie, gdzie znajduje się cmentarzysko ofiar NKWD. W zbiorowych mogiłach pogrzebano tu około 150 tysięcy ofiar komunizmu różnych narodowości, w tym ok. 3,5 tys. Polaków z listy katyńskiej. Wieczorem w Bykowni została odprawiona msza świętą za zmarłych, w której uczestniczyli wszyscy motocykliści oraz prezesi organizacji polskich z Kijowa i Żytomierza. Żytomierz reprezentowali ŻOZPU oraz przedstawiciele telewizji Sojuz-TV.

21-22 września br. Prezydenci Polski Bronisław Komorowski wraz z Prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowiczem dokonali uroczystego otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni. Jest to czwarty cmentarz katyński, po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie-Piatichatkach.

Polaków, którzy pochowani są w Bykowni, zgładzono na podstawie decyzji najwyższych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, tej samej, której skutkiem było zamordowanie w sumie ok. 22 tys. Polaków m.in. w Katyniu, Charkowie i Kalininie (obecnie Twer).

Bajkerzy z Polski w Żytomierzu

15 września br. Żytomierz odwiedzili uczestnicy XII Rajdu Katyńskiego. Pielgrzymów na motocyklach serdecznie przywitali przedstawiciele Związku Polaków Żytomierszczyzny.

Uczestnicy rajdu na czele z Generalnym Konsulem RP w Winnicy panem Krzysztofem Świderkiem przejechali główną ulicą Żytomierza. Na Polskim cmentarzu rajdowcy złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie Jana i Anny (z Tańkowskich) Paderewskich, rodziców znanego polskiego kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Pani Wiktoria Laskowska-Szczur opowiedziała o związkach Paderewskiego z Żytomierzem. Następnie udali się do kościoła katedralnego pw. św. Zofii i dłuższą chwilę modlili się przy pomniku bł. Jana Pawła II. Uczestników Rajdu Katyńskiego pobłogosławił J.E. ks. bp Witalij Skomarowski, sufragan diecezji kijowsko-żytomierskiej. Przypomnijmy, że pomnik wykonano w Polsce, a ideę jego postawienia zaproponowali właśnie polscy motocykliści podczas rajdu w zeszłym roku.

O Rajdzie

Celem rajdu jest uczczenie pamięci Polaków – ofiar terroru komunistycznego, który zginęli w czasie II Wojny Światowej. Motocykliści jadąc do miejsc, w których się historia tworzyła, podtrzymują tożsamość narodową poprzez poznanie tej historii. Oni nawiązują przyjazne stosunki z ludnością i władzami na trasie rajdu oraz propagują prawdę historyczną.

– Każda z miejscowości, przez które jedziemy, to kawał polskiej historii. Polacy na Kresach są wszędzie: kiedy widzą kolumnę motocykli z biało-czerwonymi chorągiewkami, wychodzą z domów i zaczynają o sobie opowiadać – mówi Wiktor Węgrzyn, komandor Rajdów Katyńskich, ich pomysłodawca i organizator. Tegoroczny Rajd objął także dwa zloty motocyklowe: w Ponarach pod Wilnem i Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Motocykliści z Rajdu Katyńskiego spotkali tam członków rodzin zamordowanych i tych, którzy ocaleli.

Jednym z ważnych elementów Rajdów Katyńskich jest także przekazanie darów Polakom na Wschodzie, w tym polskim dzieciom na Kresach. Od kilku lat środki na ten cel zbierane są wśród motocyklistów podczas zlotów im. księdza Zdzisława Peszkowskiego na Jasnej Górze.

Szczególnie pamiętnymi miejscami dla polskich motocyklistów były: Katyń – miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 r.; Smoleńsk, gdzie w 2010 r. zginął polski Prezydent Lech Kaczyński z żoną i członkami rządu, oraz Bykownia w Kijowie, gdzie pochowane są ofiary masowych represji politycznych.

Oficjalna uroczystość powitania XII Rajdu Katyńskiego odbyła się 22 września na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Jana Laskowska

raid_01 raid_02 raid_03 raid_04 raid_05 raid_06 raid_07 raid_08 raid_09 raid_10 raid_11 raid_12 raid_13

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.