ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1630839827_img_5268Pożar w kościele św. Mikołaja w Kijowie i bolesna kwestia oddania świątyni w użytkowanie wiernym  zjednoczyły nie tylko katolików z miasta Kijowa.

Swoje poparcie dla przywrócenia sprawiedliwości historycznej wyraziła również Ogólnoukraińska Rada Kościołów i organizacji religijnych. Tak więc, 9 września, podczas trwania w modlitwie  przy zamkniętym kościele, działacze religijni wydali oświadczenie: “Rozumiemy, że decyzja o oddaniu gmachu kościoła i zorganizowaniu nowej przestrzeni artystycznej wymaga odwagi i silnej woli zmian, ale teraz jest dokładnie ten czas, aby to zrobić. Spodziewamy się, że dojdzie do obopólnego porozumienia i współpracy pracowników kultury ze społecznością religijną, ponieważ jest to jedyna słuszna droga zbudowana na sprawiedliwości, wzajemnym szacunku i twórczym optymizmie” – czytamy w oświadczeniu.

Trzydziestoletnie obietnice

Obietnice, że wspólnota Rzymsko-Katolicka stanie się pełnoprawnym gospodarzem w domu Bożym, wybrzmiewają od ponad 30 lat. Okazuje się, że obietnice złożone papieżowi Janowi Pawłowi II w tym samym kościele św. Mikołaja, podczas jego wizyty w Ukrainie w 2001 r., wagi nie miały. Wydawało się, że sytuacja się zmieni, gdy jesienią 2020 r. wydano dekret Prezydenta Ukrainy i ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy. Władze podjęły wówczas decyzję o przekazaniu w użytkowanie wieczyste świątyni wspólnocie katolickiej, a Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej miał przenieść się do innego pomieszczenia (przewidziano to do 2023). Jednak pożar, który miał miejsce 3 września 2021 r.w kościele św. Mikołaja, ujawnił, iż do tej pory nawet nie znaleziono miejsca pod nowy Budynek Muzyki.

W lutym 2020 r. ówczesny szef Ministerstwa Kultury Borodianskyj poinformował, że na renowację fasad kościoła, które w tym czasie wymagały już natychmiastowej interwencji, budżet państwa zaplanował 50 mln USD. Jednak pieniądze nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ministerstwo Kultury, które działa jako właściciel budynku, udowodniło swoją niezdolność do zachowania powierzonego mu  mienia i zabytku architektury.

Co dalej?

We wtorek 7 września o godz. 16:00 w siedzibie kurii diecezji Kijowsko-Żytomierskiej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wspólnoty religijnej i władz państwowych. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: biskup Witalij Krzywicki SDB, o. Paweł Wyszkowski OMI i Jerzy Tandit. Wraz z ministrem kultury Aleksandrem Tkaczenką na spotkanie przybyli Ołena Bondar i Gałyna Grygorenko. Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy reprezentował Andrij Jurasz.

Spotkanie miało na celu przygotowanie „mapy drogowej” wraz z Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy w sprawie kolejności i terminów realizacji przekazania świątyni do użytku rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja, co umożliwiłoby wspólnocie wiernych na pozyskanie kosztów od darczyńców i przywrócić majestatu światyni.

Na dzień dzisiejszy uzgodniono kilka punktów „mapy drogowej” oraz wprowadzono korekty i propozycje dotyczące punktów niedopuszczalnych dla katolików. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji „mapy drogowej” nie została podjęta, piłka jest po stronie Ministerstwa Kultury. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informowali.

Zdecydowanie prosimy władze, aby nie wykorzystywały sprawy tej świątyni w konfrontacji między różnymi siłami politycznymi.

Mamy szczerą nadzieję, że list głowy państwa w imieniu premiera Ukrainy Denisa Shmygala z 10.09.2021 r. nie ma na celu kontynuowania bolszewicko-komunistycznych tradycji konfrontacji Państwa z Kościołem i łamania praw chrześcijan. Podkreślamy, że ustanowienie organów w miejscu ołtarza głównego jest przejawem braku szacunku dla wartości i wiary chrześcijan wyznania rzymsko-katolickiego. Wierni proszą władze o zwrócenie świątyni Kościołowi, aby przywrócić historyczną sprawiedliwość i zademonstrować praktyczne kroki w celu przezwyciężenia skutków przestępczego reżimu komunistycznego. Oddajcie Bogu, co Boskie.

Ks. Paweł Wyszkowski OMI, proboszcz Delegatury / Urzędu / Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który zajmuje się parafia św. Mikołaja, zauważył: „Będziemy na bieżąco informować społeczeństwo o dalszych krokach, zawieranych umowach, projektach, planach dotyczących świątyni. Chcemy, aby wszystko było przejrzyste dla wszystkich. Dziś wystarczy całej manipulacji wokół tematu kościoła św. Mikołaja. Na przykład media zwracają uwagę na decyzję premiera Denysa Szmygala, której brakuje na oficjalnych stronach KMU.

Dopóki nie nastąpiło przekazanie świątyni do użytku parafii, potrzebujemy Ogólnoukraińskiego wsparcia modlitewnego i mobilizacji wszystkich chrześcijan. Jesteśmy Ciałem Chrystusa, którego żadna siła nie jest w stanie pokonać”!

Całodobowa modlitwa na różańcu

Parafianie sanktuarium i katolicy z całej Ukrainy (a także z zagranicy) połączyli się w ciągłej modlitwie w intencji zwrócenia kościoła św. Mikołaja. W środę, 8 września, po wieczornej Mszy Świetej, na podwórzu ucierpiałej świątyni rozpoczął się Różaniec Jerycho, podczas którego odprawiana jest nieprzerwana, całodobowa modlitwa na różańcu.

Jeśli chcesz dołączyć do modlitwy, kliknij link посиланням.

Katolicki Media Centr Ukrainy

Tłumaczenie Elwira Gilewicz

1630839746_img_5276 1630839827_img_5268 1630839851_img_5559 1630839854_img_5348 1630839856_img_5369 1630839871_img_5354 (1) 1630839871_img_5354 1630839888_img_5343

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.