ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_4675W dniu 21 maja 2016 r. w Żytomierzu na sali Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego odbyło się IV Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku…”. Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowały Dyktando, przy wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Organizatorem w Dyktanda  w Żytomierzu był  Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie”.

Jak i w ubiegłym roku edycja konkursu odbyła się w dwunastu miastach: we Lwowie, w Kijowie, Żytomierzu, Winnicy, Łucku, Czerniowcach, Chmielnickim, Odessie, Dniepropietrowsku, Tarnopolu, Kirowogradzie i Charkowie. Kolejność edycji świadczy o tym, że weszło to w tradycję promującą język polski na Ukrainie. Takie wydarzenia kształtują tożsamość narodową osób polskiego pochodzenia, zwiększają zainteresowanie językiem i kulturą polską Ukraińców.

W tym roku Dyktando było poświęcone świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, którego motto biskupie „Totus Tuus” ( cały Twój).

W dniu pisania Dyktanda uczestnicy dokonali rejestracji przed wejściem do sali, która rozpoczęła się w dniu 21 maja od godziny 10.00. W Dyktando wzieły udział 141 uczestnik, którzy zjechały się z całego obwodu Żytomierskiego, aby sprawdzić własną wiedzę. Wśród nich uczniowie, studenci, osoby polskiego pochodzenia oraz wszyscy miłośnicy języka polskiego.

Powitalne słowo wygłosiły prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, rektor prof. Oleg Skidan, życząc uczestnikom „połamania pióra”.

Dyktowany tekst został wygłoszony przez nauczycielkę języka polskiego z ORPEGu Honoratę Mięsak. Ważne, że ocenie podlegała poprawność zarówno ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Więc uczestnik musiał wykazać głęboką wiedzę z gramatyki mając przy tym szczególne wyczucie językowe.

Nagrody zostały przyznane laureatom w dniu pisania Dyktanda, na podstawie decyzji Jury w składzie: mgr Honorata Mięsak, dr wiktoria Wachowska, mgr Wiktoria Zubarewa, doktorantka Helena Staniszewska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody: w kategorii „Dzieci i Młodzież” (w wieku od 12 do 18) tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” oraz  tablet i książkę otrzymała Darina Gorkusza (Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie), tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” oraz MP3 i książkę – Korbut Bogdan Szkoła Sobotnio – Niedzielna przy Stowarzeszeniu im. Jana Pawla II), II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” oraz o powerbank Illa Gonczaruk (Polska Szkółka Sobotnio – Niedzielna przy Berdyczowskim OZPU). Najmłodszym Uczestnikiem Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie został Eugeniusz Pyłypczuk (m. Olewsk).

W kategorii „Dorośli” (osoby powyżej 19 roku życia): I nagrodę i tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” otrzymał Moroz Illa (Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie), II nagrodę i tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Ogorodnijczuk Denys (Polska Szkółka Sobotnio – Niedzielna przy Berdyczowskim OZPU), „II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” została Kalinowska Wiktoria (Polska Szkółka Sobotnio – Niedzielna przy Berdyczowskim OZPU). A Najstarszym Uczestnikiem była Zoja Szarłowycz.

Zwyciężczyniom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyktandzie!

Patronat medialny przedsięwzięcia – Sojuz TV, program TV „Polacy Żytomierszczyzny”, czasopismo „Tęcza Żytomiersczyzny”.

Wiktoria Laskowska-Szczur

IMG_4673 IMG_4674 IMG_4675 IMG_4677 IMG_4685 IMG_4701 IMG_4728 IMG_4750 IMG_4756

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.