ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

11017048_944997028897575_2644152818408397809_n     29 kwietnia 2015 r. zostało otwarte w Żytomierzu biuro informacyjno-promocyjne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. J.Pawła II, pierwsza taka placówka KUL poza granicami Polski. Otwarcia dokonała pani Prorektor KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków w Żytomierzu Wiktoria Laskowska-Szczur, proboszcz parafii katedralnej św. Zofii ks. kanonik Wiktor Makowski, pan Oleksandr Piwowarski z ramienia władz obwodu. Przy otwarciu obecni byli pani wicerektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki Natalia Sejko, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny i inni goście.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu pomieszczenia ks. kanonik W. Makowski dokonał poświęcenia biura, w krótkim przemówieniu wyraził pewność, że tak, jak dom budowany na skale nie upada, podobnie praca KUL na Ukrainie jest niezmiernie potrzebna, bowiem uniwersytet ten buduje na Chrystusie. Wspomniał również postać papieża św. Jana Pawła II, wieloletniego wykładowcy KUL. Pani Prorektor wyraziła słowa wdzięczności za pomoc ze strony Pani Prezes ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur w zorganizowaniu biura. Jest to także wielka radość z tego, że poprzez punkt informacyjno-promocyjny można będzie dotrzeć z ofertą KUL do szerokich mas młodzieży żyjącej na Ukrainie. Dzięki tej placówce można będzie także w sposób bardziej aktywny współpracować z miejscowym Uniwersytetem Państwowym.

ks. Jarosław Giżycki

11081286_944998225564122_4361044825428980255_n

11128363_944997665564178_4901922779758942781_n

11174935_944998412230770_1550815234120496440_n

11201911_944998012230810_6415571360127050090_n

11206052_944997492230862_6957378591575363918_n

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.