ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Akcja organizowana po raz piąty przez Fundację Przystanek Rodzina z Płocka (Polska) dotarła do polskich rodzin na Żytomierszczyźnie. Paczki z żywnością i słodyczami, gry planszowe oraz zabawki trafiły do osób chorych, w podeszłym wieku oraz innych potrzebujących.

Święta to czas szczególny, w którym na chwilę zapominamy o naszych problemach, pragniemy czynić dobro dla innych. W dzieło dobroczynności włączyła się płocka młodzież szkolna, Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r., Mazowiecka Uczelnia Publiczna oraz Płocki Wolontariat. Skompletowane przez nich paczki zostały przeznaczone dla potrzebujących polskich rodzin we Lwowie, Berdyczowie oraz w Żytomierzu, partnerskim mieście Płocka. Honorowy patronat nad akcją objęli prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz oraz rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej, prof. Maciej Słodki.

W Żytomierzu paczki otrzymały przede wszystkim osoby leżące, schorowane i w podeszłym wieku. Wolontariuszom z Płocka pomagali je roznosić po domach potrzebujących ich rówieśnicy oraz starsi członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Warto nadmienić, że istotnym elementem akcji jest kształtowanie postaw patriotycznych, budowanie więzi z rodakami mieszkającymi za granicą i rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Rodaków, którzy przybyli z Mazowsza na Żytomierszczyznę ze szczytną misją przywitała prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. Przedstawiciele Płocka mieli okazję spotkać się z sekretarzem Żytomierskiej Rady Miejskiej Wiktorem Klimińskim. Daniel Urbański, kierownik Referatu w Urzędzie Miasta Płocka, i Albert Dyna, wiceprezes Fundacji Przystanek Rodzina w imieniu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego zapewnili o dalszej współpracy między miastami. Wiktor Klimiński podziękował Polakom za wsparcie Ukrainy w tak trudnym czasie, kiedy musi się zmagać z rosyjską agresją.

Uroczystym podsumowaniem pobytu płocczan w Żytomierzu był udział w koncercie mikołajkowym, zorganizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Występy uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego, solistów Anity Cyporenko, Natalii Zubarewej i Katarzyny Bakalczuk, zespołów Dzwoneczki, ModernPol, Koroliski i Poleskie Sokoły wzruszyły gości. Wszystkich wykonawców koncertu Święty Mikołaj z Płocka obdarował paczkami.

Dla płocczan została również zorganizowana wycieczka pt. „Polski Żytomierz”. Młodzież zaś zapaliła znicze na grobie bp. Jana Purwińskiego i rodziców Ignacego Jana Paderewskiego Jana i Anny z Tańkowskich Paderewskich.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.