ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Po modlitwie Anioł Pański Papież zachęcił do włączenia się w inicjatywę Kościoła w Ziemi Świętej, aby 17-ty października był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Zaapelował o uwolnienie zakładników przetrzymywanych Gazie i o korytarze humanitarne.

Papież wyznał, że z wielkim bólem śledzi to co się dzieje w Izraelu i Palestynie. Myśli, szczególnie o najmłodszych i starszych. Ponowił apel o uwolnienie zakładników i bardzo prosił, aby dzieci, chorzy, starsi, kobiety i wszyscy cywile nie byli ofiarami konfliktu. Prosił, aby respektować prawa humanitarne, szczególnie w Gazie, gdzie jest pilna potrzeba zagwarantowania korytarzy humanitarnych.

„Już bardzo wielu zginęło. Proszę, aby nie przelewać dalej niewinnej krwi, ani w Ziemi Świętej, ani w Ukrainie, ani w żadnym innym miejscu. Wystarczy” – apelował Ojciec Święty.

„Wojny są zawsze porażką. Modlitwa jest siłą cichą i świętą, aby przeciwstawić się diabelskiej sile nienawiści, terroryzmu, wojny” – podkreślił Papież.

Ojciec Święty zaprosił wszystkich wierzących do połączenia się z Kościołem w Ziemi Świętej, aby poświęcić przyszły wtorek modlitwie i postowi w intencji pokoju.

Po tym apelu Papież odmówił modlitwę Zdrowaś Maryjo z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra.

Ojciec Święty apelował o pomoc humanitarną w Nagórnym Karabachu oraz o zabezpieczenie miejsc kultu i klasztorów, które się tam znajdują.

Franciszek nawiązał także do opublikowanej dziś adhortacji apostolskiej zatytułowanej „C’est la Confiance” („To jest ufność”) w 150. rocznicę narodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.

Papież wyraził także bliskość ze wspólnotą żydowską w Rzymie, która jutro będzie obchodzić 80-tą rocznicę łapanki i wywiezienia Żydów z getta do obozu w Auschwitz.

ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

www.zozpu.org za https://www.vaticannews.va/

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.