ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_0472

Polacy w Żytomierzu pamiętają o rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II, który„odszedł do Domu Ojca” 2 kwietnia 2005 r.
W rocznicę śmierci Wielkiego Papieża członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Przy pomniku Jana Pawla II (Plac Zamkowy, 2) prezes Wiktoria Laskowska -Szczur opowiedziała o wizycie Papieża na Ukrainie oraz o historii powstania pomnika. Jan Paweł II wpisał się w historię miasta jako odnowiciel diecezji kijowsko-żytomierskiej. Pomnik w Żytomierzu powstał w 2011 r. z okazji 10. rocznicy wizyty Papieża na Ukrainie i stoi przed katedrą św. Zofii. Z inicjatywy i przy wsparciu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie jednej z ulic w Żytomierzu nadano imię Św. Jana Pawła II.
Wspólną modlitwę poprowadził kapelan Polaków ks. Ryszard Karapuda TChr. Polacy zaśpiewali „Barkę”, zapalili znicze i oddali hołd Ojcu Świętemu.
Święty Jan Paweł II odwiedził Ukrainę w czerwcu 2001 roku. Złożył wówczas wizytę we Lwowie i w Kijowie, władze nie pozwoliły na przyjazd do Żytomierza, a jedną z przyczyn odmowy był brak zgody na zwrócenie Kościołowi budynku kurii biskupiej (do dzisiaj w wyżej wspomnianym gmachu mieści się muzeum krajoznawcze). Św. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych, trwał 27 lat. Został beatyfikowany w 2011 roku, a kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.

Żytomierz, Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.org

 

DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0415 DSC_0429 DSC_0433 DSC_0435 DSC_0439 DSC_0442 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0447 DSC_0450 DSC_0466 DSC_0472 DSC_0474 DSC_0483 DSC_0487

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.