ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC06871Msza święta w intencji ojczyzny, działania edukacyjne i artystyczne, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, śpiewanie pieśni patriotycznych, Stoisko Niepodległościowe złożyły się na bogaty program uroczystości. Ich organizatorem był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Edukacyjno-Oświatowy KUL. W uroczystościach wzięli udział przedstawicieli władzy, dyplomaty RP, duchowieństwo prezesi i działacze organizacji polskich i młodzież.

W niedzielę 14 listopada w katerze św. Zofii odbyła się, jak co roku, msza święta w intencji ojczyzny, którą celebrował ks. dziekan Witalij Bezszkury. Polacy na Ukrainie, którzy nie tylko walczyli o Polskę wolną i niepodległą, ale do Boga zanosili swe prośby, modląc się: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”.  To właśnie w kościele śpiewane były polskie pieśni nie tylko religijne, ale i patriotyczne, żeby podtrzymać ducha polskości, czym szczególnie może szczycić się i chlubić nasze miasto – Żytomierz.

Z okazji święta Niepodległości Polski gratulację i życzenia złożyli sekretarz Żytomierza Wiktor Klimiński oraz kierownik Wydziału ds. Religii i Mniejszości Narodowych Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Piwowarski.

Pułk. Agnieszka Malczewska nawiązała do wielkiej historii Żytomierza w dziejach walki o niepodległość, 3 maja 1920 r. sto jeden lat temu w tej samej katedrze została odprawiona msza, w której uczestniczyli Naczelny Wódz Józef Piłsudski oraz polscy i ukraińscy żołnierze poszły na walkę z bolszewikami i zdobyli Kijów. „Ale niepodległość nie była nadana narodu, za niepodległość Polacy walczyli i oddali życie”- powiedziała.  Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że wspólnie świętujemy 103. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę i 30. Rocznicę Niepodległości Ukrainy. Razem walczyliśmy o odzyskanie niepodległości w 1920 r. tak teraz bronimy swoje granice od wspólnego wroga. Warto nadmienić, że Polska pierwsza wyznała niezależność Ukrainy.

Po mszy, zgodnie z tradycją odśpiewano hymny narodowe Polski i Ukrainy oraz Rotę. Do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani.  Przy Stoisku Niepodległościowym każdy dostał kokardę narodową, czyli kotylion w barwach biało-czerwonych, maseczki, upominki nie zabrakło tradycyjnych rogali święto Marcińskich oraz przygotowano poczęstunek.

Polacy i goście uczcili wielkich rodaków złożeniem wiązanek biało-czerwonych kwiatów i zapaleniem zniczy w miejscach ich upamiętnień: pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicach pamiątkowych Ignacego Jana Paderewskiego i Jarosława Dąbrowskiego. Z udziałem Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego – na Cmentarzu Polskim na grobie rodziców Paderewskiego Jana i Anny z Tańkowskich oraz mogile nieznanego żołnierza, którzy zginęli w 1920 r.

W uroczystościach wzięli udział Zasłużeni dla Kultury Polskiej: prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie Maria Piwowarska, kierownicy zespołów Irena Świtelska, Jadwiga Poliszczuk, Olga Kolesowa; prezes Lekarzy Polskich na Żytomierszczyźnie Roman Wonsowicz, oraz nauczyciele Wiktoria i Natalia Zubarewy, Andrzej Piotrowicz i młodzież.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje łączność narodów polskiego i ukraińskiego.

Dla Niepodległości_ STOPKA_KPRM_2021_BEZ TLA_FINALNA19

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

.

Wiktoria Laskowska, Tetiana Petrowska

DSC06704 DSC06708 DSC06772 DSC06785 DSC06788 DSC06792 DSC06807 DSC06832 DSC06856 DSC06871 DSC06895 DSC06920 DSC06929 DSC06959 DSC06977 DSC06992 DSC07015 DSC07040 IMG-9504 IMG-9507 IMG-9520

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.