ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Tradycyjnie z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w dniu 9 maja Polacy z Żytomierza kroczyli w uroczystym marszu z okazji Dnia Polonii, Dnia Flagi i Dnia Zwycięstwa pod biało-czerwoną flagą zorłem białym na czerwonym tle. Główny cel akcji to podkreślenie, że święto Zwycięstwa jest świętem pokoju i jednoczenia się, miłości do bliźniego i przyjaźni.

Dziesiątki tysięcy osób przyszły do Obelisku Sławy oddać hołd poległym i uszanować weteranów wojny. W uroczystym chodzie do monumentu ustawiły się szeregi wojskowych Żytomierskiego garnizonu, wojskowego instytutu, szli kierownicy obwodu i miasta, przedstawiciele społecznych i politycznych organizacji, mieszkańcy i goście.

Pod polskim sztandarem stali prezesi i członkowie polskich organizacji, duchowieństwo, polskie zespoły oraz młodzież i dzieci.

Wiec-rekwiem otworzył burmistrz Żytomierza Włodzimierz Deboj, z powitalnymi przemówieniami wystąpili przewodniczący obwodowej administracji państwowej Sergiusz Ryżuk i przewodniczący obwodowej rady Józef Zapałowski. Wiec-rekwiem ukoronowała minuta ciszy.

Nawiązaniem do wydarzeń wojennych stała się interaktywna akcja z udziałem formacji wojskowych i lotniczych obwodu. Defilada wojskowej techniki najbardziej interesowała dorastające pokolenie.

Po złożeniu kwiatów odbył się występ wojskowej orkiestry dętej. Program masowych przedsięwzięci potrwał na centralnych placach miasta i w parku kultury imienia Jurija Gagarina., na otwartych placykach grały dęte orkiestry. Zgodnie z tradycją potężny wojskowy salut zakończył festyn Dnia Zwycięstwa w Żytomierzu.

Na pytanie naszego dziennikarza, dlaczego idą w pochodzie, ludzie odpowiadali tak:

Pan Aleksander: „Niektórzy zarzucali mnie, że to nie polskie święto. My wychodzimy pod polskim sztandarem po raz szósty. W Żytomierzu pokazujemy, że my –  Polacy – jesteśmy polską wspólnotą!”

Pani Jadwiga: „Dzieci czekają, żeby być razem ze starszym pokoleniem pod polską flagą. Młodzież trzeba wychowywać!”.

Pani Irena: „Widzimy radość w oczach młodzieży, kiedy zbieramy się. Polska flaga i Związek Polaków nas jednoczy”.

Tego dnia staramy się złożyć hołd pamięci bohaterów poległych w tych okropnych bitwach i przypomnieć o żytomierskich kombatantach, którzy przyczynili się do wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem. Latem 1944 r. w Żytomierzu ulokowano Sztab Główny polskich jednostek wojskowych na Żytomierszczyźnie.

Z dumą wspominamy, że nad zdobytym Berlinem, obok radzieckiej, powiewała flaga biało-czerwona. Zwycięstwo było również dziełem Polaków. W gronie obrońców wolnego świata Polska i Polacy mają poczesne miejsce.

Mamy takie chwile, które każdego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez nasze działanie.

Żytomierz, Wiktoria Laskowska-Szczur

DSC_1257 DSC_1260 DSC_1262 DSC_1263 DSC_1265 DSC_1274 DSC_1290 DSC_1308 DSC_1309 DSC_1314

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.